детската градина

ДГ “Звънче” и 7-ма ДГ “Детелина”

Националният инициативен комитет за качествена и иновативна образователна система сигнализира за общо 200 нарушения при приема в две столични детски градини. От Столична община са извършили проверка, която, обаче, завършва само с препоръки за спазване на наредбите.

За случая ни съобщават от Националния комитет, които разпространиха и запис на разговор на майка, кандидатстваща с детето си за прием, и служебни лица в детската градина №87 “Буката”, район Триадица. В записа се чува как служител признава, че дете ходи нелегално на детска градина, въпреки че родителите месеци наред плащат такси, чува се как служителката обяснява на родителя как да се извади протокол за хронично заболяване на детето и включително предлага и друга схема за прием “по втория начин”, който заобикаля системата. В убеждаването на майката се включва и втори служител от детската градина.

Припомняме и другите нарушители, като 7-ма ДГ “Детелина”, намираща се в район “Триадица”. Според инициативния комитет за периода от 29 ноември 2017 година до 29 януари 2018 година в детската градина са извършени общо 102 нарушения.

Другата детска градина е 2-ра ДГ “Звънче”, намираща се в район “Триадица”. За същия период – от 29 ноември 2017 година до 29 януари 2018 година, в тази градина са извършени общо 98 нарушения.

Сигналите са за нередности, свързани с приема на деца в двете заведения.

От комитета посочват, че спрямо данни от Информационна система за обслужване на детските заведения в Столична община (ИСОДЗ) към 27 януари 2018 г. от общо 434 деца в 7-ма ДГ “Детелина” директорът е приел по общ ред през системата 209 деца, а 225 деца са приети по “втория начин”- чрез протокол от Лекарска консултативна комисия (ЛКК), ТЕЛК или работна група. Заради това от комитета настояват да бъде проверено дали има документи за всяко едно дете за заявените хронични заболявания (ХЗ), СОП или решение на работна група.

Аналогична е ситуацията в другата детска градина – 2-ра ДГ “Звънче”. Към 26 януари тази година от общо 372 деца в градината директорът е приел по общ ред през системата 170 деца, а 212 деца са приети по така наречения “втория начин”.

Заради големия обществен интерес и заниженото обществено доверие във връзка с коректното извършване на проверките, от комитета настояват и техен представител да присъства при извършване на проверката в двете детски градини като форма на граждански контрол.

От отговора на директора на Дирекция “Образование” към Столична община Мария Минчева става ясно, че по сигналите са извършени проверки на приема на деца в двете детски градини. Проверките били извършени от комисия, в която участват родители от училищните настоятелства и обществените съвети на двете градини.

В хода на проверките е констатирано, че са приети деца с хронични заболявания, ТЕЛК и СОП над 10 в група, с което е нарушен определения брой на прием.

Как да помогнем на детето да свикне в детската градина 

Нямало обаче липси в документите и всички деца наистина били с констатирани хронични заболявания, ТЕЛК или СОП. “За всички приети деца чрез комисия има приложени документи, които изисква ИСОДЗ, както и Протокол от лекарска комисия за хронично заболяване, ТЕЛК или СОП. Родителите са кандидатствали по определения ред, въведен в детските градини – Процедура за кандидатстване, разглеждане на документи и протокол за записване.

И в двете заведения за работата на тези деца били назначени допълнително педагогически специалисти – психолози, логопеди, ресурсни учители.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com