места в яслите и детските градини

Интересен казус – 30 семейства в район Витоша трябва да връщат пари на общината за отпуснати компенсации за деска градина. Район „Витоша“- СО е районът с най- много подадени молби за компенсации за неприети деца в държавни детски ясли и детски градини с яслени групи – около 450, споделят за Детските градини от общината.

“Всички одобрени и изплатени до момента компенсации са направени на база на представените документи. В декларациите на родителите са посочени данни, които са заблудили служителите при одобряването на молбите. При откриването на тези обстоятелства са направени допълнителни проверки, които са установили, че детските центрове, за които се е твърдяло, че са детски градини или детски ясли не са със статут на такива, което обуславя неправилното плащане.

В заявлението за подаване на възстановяване на направени разходи от родителите за отглеждане на дете изрично е посочен чл. 313 от Наказателният кодекс Република България и носенето на наказателна отговорност за посочването на неверни данни”, допълват от общината.

Родителите ще трябва да върнат парите на общината, като няма установен срок за възстановяване на сумите, допълват от общината.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com