курсове за деца

Задължителното предучилищно образование за деца на 4-годишна възраст на територията на Столична община влиза в сила от началото на учебната 2023/2024 година.

“Както успяхме да обхванем всички 5- и 6-годишни деца деца, както в училище така и в подготвителните групи в детските градини, така сега за 4-годишните такова място трябва да има в детските градини. Така че родители, чиито деца не са приети, подават заявление в Дирекция “Образование” и ние ги насочваме към детски градини, където има такава възможност”, обясни Мария Минчева, директор на Дирекция “Образование” за “Труд”.

4-годишните деца задължително ще посещават детска градина в следните форми – целодневна, полудневна форма на образование, както и самостоятелна организация по избор на родителя. За такова обучение родителят трябва да извърши регистрация – в детска градина или в общината, и развитието на децата периодично ще се следи от педагогически съветник или специалист.

Ако няма места в детска градина, която е в района на семейството, там, където има възможност, ще бъдат насочени, уточни тя. “Разбира се, че удовлетворяваме желанията на родителите и това, което се случва с 5-годишните сега е, че даваме възможност на родителите да посочат не само една детска градина, а поне 3. Към момента сме успявали да удовлетворим в рамките на тези 3 градини желанията”.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com