От 457 лв. на 510 лв. да се увеличи размерът на компенсацията за деца, които не са приети в детска градина. Това предвижда проект на заповед на просветния министър за определяне максималния месечен размер на компенсацията за неприети, поради липса на свободни места в общинските и държавните детски градини деца, публикуван за обществено обсъждане.

От 1 август 2023 г. размерът на въпросната помощ бе увеличен на 457 лв. месечно.

Родителите могат да възстановят направените от тях разходи за заплащане на такси по договори за обучение, сключени с частна детска градина или частно училище, с лица, регистрирани като търговци, или с юридически лица с нестопанска цел, предоставящи организирани услуги за деца, както и с физически лица.

Държавата ще изплати 1 416 877 лв. компенсации на семейства, за чиито деца не е осигурено място в детска градина в периода от 1 ноември до 31 декември 2023 г. От тях 1 413 315 лева са за 1603 деца в Столична община, а 3562 лева са за четири деца в община Пловдив, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.

detskitegradini.com
Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com