Близо 6000 родители влязоха в детските градини от началото на тази учебна година, за да участват в различни занимания заедно с децата и педагогическите специалисти. Това бе една от новите дейности по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, който се разшири и в сферата на предучилищното образование.

Резултатите бяха отчетени на работна среща с експерти от МОН и регионалните управления на образованието, които представиха добри примери и практики. По отношение на детските градини по проекта се даде възможност за назначаване на педагогически и непедагогически специалисти за работа с деца от уязвими групи и специални образователни потребности.

С цел предотвратяване на отпадане от образователната система и по-активно присъствие на децата в предучилищните групи родителите бяха включени в разнообразни дейности – различни игри, тематични арт работилници, кулинарни състезания, беседи и др. В област Търговище например в такива се включиха 860 родители. Сред най-активните градини бяха 8 ДГ „Слънце“ и 7 ДГ „Снежанка“. Деца и родители твориха заедно с природни материали, засаждаха дървета, рисуваха пясъчни картини. Беше организирана специална игра „цветен парашут“, чрез която се наблегна на екипната работа и синхрона в семействата.

В област Пазарджик, екипът на ДГ „Еделвайс“ във Велинград постави на фокус мотивацията за образование и реализация. Там бяха проведени срещи на родители на деца от градината с успели в кариерата роми. Родители и деца се забавляваха заедно, като изработиха традиционна ромска носия.

В Благоевград ДГ „1 юни“ организираха “Академия за родители”, в която подготвиха вестник с най-често срещани проблеми в семейството и начините за тяхното разрешаване. Със съдействието на назначения по проекта логопед Детска градина “Звънче” в Петрич проведе логопедична терапия, включваща игри с емоции, превозни средства, различни празници от календара и изработване на изделия, свързани с тях.

Като добър пример от Видин бе дадена ДГ „Кокиче“ в село Арчар. Срещите и организираните арт работилници са изиграли важна роля за включването на децата в образователната система и там не е имало нито едно отпаднало дете.

Като цяло всички експерти отчетоха, че семейства споделят, че са разбрали колко е важно децата да не прекъсват посещението в градината.

Чрез съвместните дейности между педагогически специалисти, деца и родители се е повишил интересът към образователния процес и са намалели отсъствията в предучилищния етап на образованието.

detskitegradini.com
Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com