Столичната община обяви търг за 70 000 лева за създаване на дигитално хранилище на големи данни (Data lake) за приема в детските градини при готов подобен проект, осъществен безплатно. Общинската структура “Софияплан” е събрала данни и изготвила анализ заедно с института GATE към Софийския университет, който работи с големи данни и изкуствен интелект. Разработеният модел е бил обсъден с общината, както и включването му в системата за прием в детските градини, обясни проф. Силвия Илиева, директор на GATE (“Големи данни в полза на интелигентно общество”). Зам.-кметът по дигитализацията Генчо Керезов обаче преценил, че разработката е безполезна и е по-добре да се плати на външен изпълнител, споделя Дневник в своя материал.

Задача на зам.-кмета Керезов до края на мандата е да събере в Data like всички данни за детските градини в София – колко семейства с малки деца живеят в близост до дадена детска градина, какъв е приемът, колко са некласираните и др. На тази база ще се изготви ново райониране за прием в детските заведения, което да започне от 2024 г.

“Сега за детските градини и ясли се класират деца на база административен район (по местоживеене). Към училищата вече се разчертаха т. нар. прилежащи райони – всяко училище си има свой и най-много точки получава този, който живее в него. Ние ще предложим подобно райониране на детските градини, само че базирано на големи данни”, обясни Керезов пред “Дневник”. Така децата, чиито домашен адрес е близо до градината, ще имат предимство при класирането, дори ако той се води в съседния административен район. По този начин ще се намали и автомобилният трафик за превозването им всяка сутрин и вечер от родителите, обясни Керезов.

Софияплан публикува анализ, в който са събрани данни за наситеността на районите с деца в целевите възрасти, пешеходните маршрути от жилищните сгради до детските заведения, къде има дефицит и празни места за строеж на нови. Общината също търси информация в тази област, за да намери по-справедлив начин за класиране – актуалната наситеност на районите с деца и броят на останалите без място в желаните детски заведения.

Според Керезов разработката на “Софияплан” и института GATE е безполезна, защото не била годна за Data lake. “Те я бяха направили не на алгоритъм и Big data analytics, а на емпиричен опит и много-много работа. Къртовски труд, за да се посочи къде има дефицити (от детски градини) и къде трябва да се строят”, смята зам.-кметът Керезов.

Столичната община има споразумение за сътрудничество с института GATE именно в развитието на модели за големи данни и изкуствен интелект. Този институт се финансира по програма “Хоризонт Европа” за научни изследвания и общината може да поръчва разработки, за които няма да плаща.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com