След хаоса с отсъствията, който причиниха от Дирекция “Образование” в столична община, вече има ясна позиция и решение по темата.

Тези дни постъпиха множество запитвания и оплаквания от родители, заради неяснотите за неприсъствените дни по време на грипната ваканция в детските градини, както и заради незнанието на много директори как да процедират.

На много родители им беше казано от детското заведение, че не знаят как да се действа, тъй като едното съобщение гласеше, че няма да са нужни бележки, а отсъствията ще се извиняват служебно, а в другото се казваше, че ще са нужни заявления от родителите.

Някои градини разлепиха бележки за реда на извинение на отсъствията и облекчиха родителите.

Но най-важната новина – няма нужда да взимате медицинска бележка за отсъствията на вашето дете, ако то НЕ Е БОЛНО

В ИСОДЗ се появи съобщение, че отсъствията на децата от трета и четвърта група ще бъдат извинявани на основание заповедта на министъра за грипната ваканция, тоест СЛУЖЕБНО. Но трябва да уведомите директорите за отсъствията на вашето дете.

За яслена, първа и втора група е необходимо родителите да информират директорите на детски градини за отсъствията на децата и да подадат заявление-формуляр (бележка) за отсъстве на детето по уважителни причини.

Отново ви препоръчваме да питате директора на вашата детска градина как да оформите формуляра.

Отсъствието на децата в детските градини през дните на грипната ваканция в София няма да бъдат за сметка на регламентираните в нормативната уредба отсъствия по семейни причини – 30 дни за деца от яслена, първа и втора групи и 10 дни – за децата от подготвителни групи.

И най-важното:

Във връзка с постъпили множеството запитвания от родители, Столична община уведомява, че директорите на детските градини следва да приемат извинителни бележки за отсъствията на децата по време на грипната ваканция, изпратени и по електронен път на официалните имейли на детските градини.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com