Според писмо на Столична регионална здравна инспекция за улеснение на родители и лични лекари ще се приемат лични здравно-профилактична карти, без да се изписват серийният номер и дозата

През септември родителите трябва да представят лична здравно-профилактична карта (ЛЗПК) с пълен имунизационен статус за прием в детската градина. Много лекари, обаче се затрудняват да изписват серийните номера на ваксините в картата на детето, заради това от..

Национален иновативен комитет за качествена и иновативна образователна система са изпратили допитване до Столична регионална здравна инспекция. Ето какво са отговорили те:

“Във връзка с Ваше запитване, относно коректно попълване на имунизационния статус на децата и учениците при приема им в детско или учебно заведение, Ви уведомявам: Съгласно разпоредбите на Наредба № 15 от 12.05.2005 г. за имунизациите в Република България, поставените ваксини се вписват в имунизационните журнали с дози, серийни номера и дата на поставяне, с цел проследяване на партидите.

На база подадената и събрана от общопрактикуващите лекари информация в софтуерните програми, с които работят не се попълва пълната информация. В електронните бази данни са вписани дата на имунизация и вид ваксина, което затруднява изпълнението на това изискване.

Вижте още как се случва приемът

За улеснение на всички заинтересовани страни, служителите на Столична РЗИ ще приемат за редовно попълнена карта, без дози и серийни номера на вписаните имунизации, като отсъствието на такава информация няма да води до административни санкции”

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com