безплатна детегледачка

Агенцията по заетостта започва нов прием на заявления по проект “Родители в заетост” в периода 26 март – 20 април.

Проектът подпомага родителите с деца до 5 години, като им осигуряват безплатно детегледачки, за да съвместят по-добре професионалния с личния живот, като същевременно предоставят възможност на безработни да са детегледачки.

Одобрени и включени в проекта вече са 866 родители от общо 2119, подали заявления през първия прием. До момента са подадени 2586 заявления от безработни, които желаят да бъдат наети като детегледачи, а одобрените са 1983. От предвидените за включване в проекта 1500 родители, 684 вече се възползват от услугата за отглеждане на деца безплатно.

И по време на втория прием по проект “Родители в заетост” право да подават заявления имат родители на деца от 0 до 5 години, които не са записани в детски заведения.

Родителите, които могат да се възползват от услугата по проекта и желаят да подадат своите документи за участие при новия старт, трябва да бъдат от следните две групи: родители, които имат осигурено работно място по трудово правоотношение или са самонаети/ самоосигуряващи се лица, но към момента полагат грижа за децата си и не са се върнали на работа; родители, които са безработни.

Агенцията по заетостта обръща внимание, че тези родители, които дългосрочно ползват отпуск или отсъстват от работа поради отглеждане на дете/деца от 0 до 5 години и имат осигурено работно място (по трудово правоотношение или като самонаети/ самоосигуряващи се лица), не следва да са се върнали на работа до получаване на одобрение за включване в проекта.

Безработните родители трябва да започнат работа при работодател или като самонаето/самоосигуряващо се лице в рамките на 4 (четири) месеца от получаване на услугата за отглеждане на дете. След като започнат работа, договорът на детегледача може да бъде удължен и така той да полага грижа за детето в срок до 18 месеца.

Прием в ясла в София – по-труден от този в университет

Бюрата по труда ще продължат да извършат подбор сред регистрираните безработни за детегледачи, като ги насочват за одобрение от родителите. Целта е родителите да могат да изберат най-подходящия детегледач за детето си и да се върнат на работа, за да продължат професионалната си кариера или да намерят подходяща работа.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com