Национален инициативен комитет за качествена и иновативна образователна система изпрати писмо с молба към кмета на София Йорданка Фанъдкова да се организирана “Ден на отворени врати” в общинските детски градини, градини с яслени групи и самостоятелни детски ясли на територията на Столична община. Но преди голямото класиране. Предложението е написано от майка, свързала се с представителите на комитета.

Идеята е в един ден от годината родителите на децата – бъдещи възпитаници на заведенията или на деца, които вече ги посещават, да разгледат материалната база, да се запознаят, да се срещнат поне с част от хората, които поемат грижата за децата им в немалка част от денонощието в делниците.

“По този начин ние, родителите, бихме се чувствали една идея по-удобно и бихме избрали конкретно детско заведение не само, защото имаме най-много точки за него, а защото сме направили информиран избор”, споделят в писмото, адресирано от Антонина Кенова

“Контактувам с много на брой родители, с които се обединяваме около представата, че реална конкуренция между детските заведения в София не съществува заради хроничната липса на места. Смятам, че всеки човек има правото да направи информиран избор чия услуга да използва. А това някой да прекарва между 8 и 9 часа дневно с детето ми срещу заплащане е много, много важна за мен услуга и стриктно проверявам дали е качествена”, споделят авторите на писмото.

Вероятно само 1 час, прекаран в сградата и краткотрайната среща с директора или възпитателите, няма да създаде в родители пълна представа кой (ще) се грижи да детето ми, но биха имали шанс да разменят някоя дума и „да усетят“ човека насреща ми.

“Уважаема госпожо Фандъкова, смятам че ние, родителите, имаме правото да видим с очите си къде и с кого децата ни прекарват времето си, докато работим. Смятам, че организирането на “Ден на отворените врати” не би коствало много големи усилия или финансов ресурс. Спокойно може да се случи в 3-4 часа, в някой съботен ден, например преди пролетното почистване, което всички заведения извършват, както виждам и чувам, но обезателно преди класирането през месец май”.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com