Няколко експертни съвета как да подходим при избора

На всяка майка поне веднъж, докато детето й е малко, й се налага да ползва услугите на детегледачка. Ние избрахме да говорим с Агенция “Бебеланка”, които да ни очертаят най-важните неща при избора.

1. Как да изберем детегледачка за нашето дете?

Това наистина е сложна задача, защото трябва да се доверим на чужд, непознат човек. Преди родителите да пристъпят към търсенето на човек, който да се грижи за детето им, трябва да са наясно, какво точно очакват.

Трябва да могат да направят разграничение между: детегледачка, домашна помощница и гувернантка (възпитател) – това са различни неща

Детегледач не означава някой, който седи и гледа детето. Детегледач означава, че си чувствителен към всичко онова, което вълнува детето. Че си чувствителен към външните прояви на затрудненията на детето, които то проявява чрез думите и поведението си и, че си готов да откликнеш по възможно най-адекватния начин на тези затруднения. И също така, че си готов да се забавляваш заедно с детето. И на края, но не на последно място, детегледачът не се противопоставя и не уронва авторитета на родителите пред детето.

2. Какво трябва да знаем, за жената която ще дойде в къщи?

Това е изключително деликатен въпрос, но е от съществено значение. Всеки родител би искал да знае на кого поверява детето си. Съвсем естествено е, да се знае в какви отношения е със своите близки – това е важно защото може да ориентира, дали жената е конфликтна личност.

Ако семейството се обърне към Агенция за детегледачи, то ще може да разчита, че кандидатът е преминал през обследване, посредством стандартизирани въпросници, имащи за цел да представят един предварителен психопрофил, а така също и да отговорят на въпроси, свързани с основни етапи на детството и коментиране на ситуации, в които детето проявява проблемно поведение.

3. Какви въпроси може да и зададем?

Осъждана ли е? Била ли е лишена от родителски права? Ако е разведена, на кого са били присъдени родителските права? Какво е готова да прави? Какво в никакъв случай не би се съгласила да прави? Има ли опит като детегледачка. Ако „да” за какви деца – на каква възраст?
Какви хобита и интереси има? Има ли сериозни проблеми с опорно двигателния
апарат, които биха се отразили на грижите за детето им? Има проблеми с вдигането
и носенето на товари – да не се окаже, че не може да вдигне и носи детето, ако се
наложи. С какво се е занимавала до сега? Защо точно тази професия?
Какво очаква от нас?

4. Какви задачи можем да и възложим?

Основният ангажимент на детегледачката е детето. Всичко, което е свързано с неговите ежедневни и основни нужди, в зависимост от неговата възраст. Освен това, детегледачката, трябва да може да разнообразява ежедневието на детето – да може да играе с него. Ако за вас е важно детето ви да прекарва определено време навън, това можете да възложите на детегледачката. Може да се договорите да го води и прибира от детска градина, училище,тренировки, курсове, уроци и други дейности, с които се занимава детето ви. Може да й възложите да приготвя храната и да храни детето.

Детегледачката може да помага при подготовката на уроците за следващия ден, ако разбира се има нужните компетенции. Може да се изисква от нея да не допуска разруха и погром в къщата (понякога нещо може да се счупи, но това трябва да бъдат изключения). Когато прави нещо, да почиства след себе си или детето, докато са заедно.

5. Какво тя може да ни пита и да иска от нас?

Може първият и по-общ въпрос е от типа: Какви ще бъдат изискванията към нея. След това от съществено значение е възрастта на детето. Несъмнено се пита какъв е дневният режим на детето, с който детегледачката трябва да се съобразява? Задават се въпроси, свързани с храненето на детето: колко често; какво количеството; вид и консистенция на храната; има ли забранени храни; има ли детето алергии към някои храни; необходимо ли е спазването на специален диетичен режим (например безглутенова диета). Има ли детето някаква поддържаща медикаментозна терапия (например витамини или др.). въпросите могат да бъдат най-разнообразни и те са предимно насочени към дейности от ежедневието на детето (като например как заспива; трябва ли да бъде разсейвано с нещо, за да го нахранят и т.н.)

Детегледачката ще иска да знае в колко часа трябва да е в дома на семейството, за да могат те спокойно да организират ежедневието си.

И естествено един също много важен въпрос, свързан с нейното възнаграждение. И все пак въпросите варират в зависимост от възрастта на детето.

детегледачка

6. Как децата се адаптират към нея?

Това до голяма степен ззависи от възрастта на детето. Не бива да се забравя, че след шестия месец бебето много болезнено приема раздялата с майка си. Но когато възрастният, който има ангажимент към малкото дете, е спокоен и добронамерен – децатас санай-добрият барометър. Но ако родителите не успеят да направят добра преценка, то детето със сигурност ще успее. За да се осъществи добър контакт между детето и детегледачката, в началото водещи са родителите. Те трябва да представят новия човек на детето по начин, по който детето да не го приеме като
натрапник или като някой, който ще го лиши от родителите му. От тук нататък, обаче, детегледачът е този, който трябва да намали напрежението у детето. Той трябва да може много бързо да се ориентирак кои са интересните и приятни неща за детето. Дали има любима играчка, песничка или мелодия, които да го успокояват. Също така специалистите от Агенция “Бебеланка”, мониторират процесът на адаптация и оказват подкрепа при необходимост.

7. За какво трябва да внимаваме при избора или търсенето?

Естествено е родителите да изпитват страхове, свързани с живота и здравето на детето си, а така също и страхове, свързани с имуществото. За да се случват по-малко разочарования, би било добре родителите да се обръщат за съдействие към Агенции, които имат опит в работата с деца на различна възраст, а също така и опит в качествен подбор на персонал и то точно за тази специфична позиция – детегледач.

Една от основните задачи в Агенция „Бебеланка” при обследването на бъдещите детегледачки е да се установи доколко схващанията ими м, свързани с възпитанието на детето, включват различни рестриктивни мерки, които биха били травматични за него.

8. Защо да се доверим на агенция за детегледачки?

Как бихме могли да бъдем сигурни дали избрахме правилния човек, дали сме задали правилните въпроси, и дали не пропускаме нещо от съществена важност при преценката и изборът ни?

Екипът ни, например, се състои от психолог – специалист по ранно детско развитие с практика ориентираната от психоанализата – Член на БОЛП. С опит като водещ на „Работилници за родители”, провеждани под патронажа на UNICEF – България. Консултант на различни Неправителствени организации, въпроси касаещи развитието на малкото дете и юношите, консултиране на родители при възнинали затруднения свързани с порастването на детето.

Единствено в нашата Агенция, родителите и детегледачите, могат да получат професионална подкрепа от ерготерапевт – рехабилитатор. Ерготерапевтът информира и обучава родителите в различни аспекти като например: терапевтично позициониране, стимулиране на сученето и визуална симулация на бебето, изграждането на терапевтична околна среда, повдигане, носене и поставяне, правилно позициониране по време на хранене, обличане, къпане, игра, бодърстване
и сън, даване на насоки в обгрижване на детето, развитие на родителския капацитет, консултиране на родителите и близките как да приспособят домашната обстановка за новия член на тяхното семейство.

Преди одобряването и съвместната работа с детегледачката тя преминава през цикъл на проучване. В нашата агенция детегледачките преминават редица интервюта, срещи с психолог, изготвяне на първоначален психопрофил.

Междувременно в дните, в които ходи на детска градина

Задължителна част от подготовката на детегледачките, с които работим, е преминаване през обучения, свързани с отглеждането на дете и неговото развитие. Процесът на избиране не е никак лесен, и изисква търпение и време, за да се открие точният човек.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com