Община Свищов затвори всички детските градини заради епидемичната ситуация в областта и заради недостиг на педагогически и непедагогически персонал, медицинските служители, които излезли в болничен, както и заради заболеваемост на децата с COVID-19.

Какъв е протоколът при заразено дете в детската градина?

От общо 811 деца в градините, болни са 102 или 13%, съобщават от общинския щаб, пише “Труд”. Общият брой на педагогическите специалисти е 75, като от тях в болничен са 22-ма или 29%. От 90 души непедагогически персонал 23-ма или 26% също са болни. Четирима от общо седмината медицински специалисти в детските градини в общината също са в болничен. 

Тази здравна картина поставя в невъзможност детските градини да организират учебния процес, безопасността и качествените грижи за децата във време на пандемия, мотивират решението си от Общинския кризисен щаб.

“Драстично намаленият медицински персонал затруднява упражняването на качествен филтър върху здравословното състояние на децата, които пристигат сутрин. Липсата на достатъчно медицински и обслужващ персонал намалява ефективността върху осъществяването на противоепидемичните мерки и дезинфекцията в помещенията”, споделят от щаба в града.

Ще извиняват служебно отсъствията на децата в детските градини заради Covid-19

„Създалата се обстановка поставя в риск здравето на децата, което е управленска отговорност и отговорност на персонала във времето, когато те са в детската градина. Тази отговорност е прекалено голяма, за да бъде пренебрегната. Убедени сме, че поверявайки децата си на чужди грижи, всеки родител има доверие и очаква правилни решения за живота и здравето на детето си, което всъщност е най-важното. “Съжаляваме за неудобството, което изпитват някой семейства при така създадената ситуация, но тя не е по желание, а наложителна и причинява неудобства на всички ни”, заявиха от общинската управа на крайдунавския град”.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com