детски градини в София
детски градини в София

Детски градини в София

Детски градини в София ще бъдат ремонтирани по европрогамата “Региони в растеж” до 2019 г. Общият бюджет,с които ще бъдат модернизирани училища и детски градини в столицата, е 63 млн. лв.

Вижте условията за почасово обучение в детските градини в столицата

Детските градини са в няколко района “Надежда”, Връбница” и “Илинден”. Те са ОДЗ 115 “Осми март”, ЦДГ 152 “Връбница”, ОДЗ 15 “Чучулига”, ОДЗ 27 “Детска китка”, ОДЗ 90 “Вес Паспалеева”, ЦДГ 170 “Пчелица”, 42 ОДЗ “Чайка”, ОДЗ 51 “Щурче”, ОДЗ 179 “Синчец, както и строителство на нова сграда към ЦДГ 53 “Света Тройца”.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com