детски градини и ясли

Детски ясли

Детски ясли в страната- какво е било състоянието им през 2016 г. След като идеите с камерите в детските заведения разбудиха духовете, то нека да видим като цяло какво се е случвало в детските ясли в страната през миналата година.

Какво показва националната статистика: към 31.12.2016 г. в страната функционират 829 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 32 611 места в тях. Продължава очерталата се в последните години тенденция на увеличение както на броя заведения, така и на местата в тях, като в сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в страната нараства с 571, или с 1,8%.

детски ясли

В градовете детските ясли са 703 с 30 264 места, а в селата – 126 с 2347 места. Осигуреността с места в детските ясли към 31.12.2016 г. общо за страната е 16,5%, като най- висока е в областите Габрово (25,7%), Благоевград (23,8%) и Ловеч (21,1%).

детски ясли

Децата в детски ясли в края на годината са 32 476, като 16 851 от тях са момчета, а 15 625 – момичета.

Разпределението на децата, в детските ясли, по възраст през 2016 г. се запазва без изменения. Най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст – 80,3%, а най-малък – на децата на възраст до 1 година – 0,1%. 

Медицинските сестри в детските ясли намаляват през 2016 г.

Към 31.12.2016 г. в детските ясли работят 7 595 медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават децата. Медицинските специалисти по здравни грижи са 3 802, като 93,7% от тях са медицински сестри или 3564.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com