Изчезването на дете е най-големият кошмар за всеки родител, но и сериозен обществен проблем. Всички се молим Сашко от Перник да се бъде намерен бързо и в добро състояние, но подобен случай категорично не трябва да се повтаря.

“Ето защо ще предложа на Столичния общински съвет да предоставим проследяващи устройства за деца и младежи със специални образователни потребности (СОП). В тази категория попадат деца от аутистичния спектър, с емоционални и поведенчески разстройства, с комуникативни нарушения и други. За тях са предвидени два вида устройства – едните, които са тип часовник и другите, които могат да се закачат на подходящи за деца места”, сподели председателят на Общинския столичен съвет.

През април тази година приехме пилотен проект за предоставяне напълно безплатно на такива устройства на хора с деменция и Алцхаймер. Инициативата вече работи успешно и се ползва от 15 семейства за техните възрастни близки. Всички разходи, включително за месечните такси към мобилния оператор, се поемат от общината.

Нашата идея с колегите Диян Стаматов , Д-р Антон Койчев , Малина Едрева/Malina Edreva , Veselin Milev , Милка Христова и Карлос Контрера е да предоставим възможност и на децата и младежите със СОП да получат безплатно устройство, за да осигурим повече безопасност за тях и повече спокойствие за техните родители. Надявам се, че инициативата ни ще доведе до максимално бързо намиране на децата при отдалечаване от обичайната им среда.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com