Държавата дава 3781 лева за дете на годишна база

Частните училища и детски градини също ще получават средства за деца със специални образователни потребности (СОП).

Това става ясно от промени в Законa за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

В него се изменя текст, според който средствата в частта за изпълнение на дейностите за ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности, се предоставят и на частните детски градини и училища.

Това до момента не бе възможно по закон, тъй като само общинските и държавните детски заведения и училища получаваха допълнително суми за нуждите на деца със СОП.

С тях освен, че се осигуряват допълнително ресурни учители, психолози и логопеди, могат и да се изразходват суми в насока подобряване средата за тези деца.

Нормативите за ресурсно подпомагане за дете е 3329 лева, а за създаване удловия за приобщаващо образование още 452 лева или общо 3781 лева за дете на година.

detskitegradini.com
Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com