На място в детското заведение ще попълните молба до директорката. Те ще ви предоставят образец на документа. Но вземете следните документи за записване в детската градина:

Към заявлението се прилагат следните документи:

  • Копие от акта за раждане на детето
  • Носете за всеки случай документи за самоличност на родителите/настойника 
  • Здравна карта на детето, попълнена от личния лекар
  • Имунизационен паспорт на детето, издаден от личния лекар
  • Медицински изследвания

Необходими медицински изследвания за постъпване на детето

Сроковете за валидност на лабораторните резултати за прием в детска градина са нормативно определени в Наредба № 3/2007 г. за здравните изисквания към детските градини.

В детска ясла:

  • изследване за патогенни бактерии и чревни паразити (шигели, салмонели, ешерихия коли), извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла
  • изследване на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване на детето в яслата
  • изследване с отрицателна реакция по Васерман на единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето в яслата

В детска градина:

  • изследване за патогенни бактерии и чревни паразити (шигели, салмонели, ешерихия коли), извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина
  • изследване на кръв и урина, извършено в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина

За изследването на патогенни чревни бактерии, както и паразити, е необходимо да занесете в лабораторията, в която ще правите тестовете, фекална проба, а изследването на кръв и урина – пълна кръвна картина и СУЕ се провежда в лабораторни условия. Попитайте лабораторията как да вземете правилно и сухраните пробите.

Нужно е да отбележем, че деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детското заведение, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени с протокол от РИОКОЗ

В някои общини изискват следните документи:

– За работещ родител и родител в отпуск за отглеждане на дете е нужно подписана от работодателя служебна бележка, която съдържа изх. № и ЕИК, мокър печат с подпис, БУЛСТАТ на фирмата. Служебната бележка трябва да бъде издадена след датата на класирането, на която детето е прието в детска градина.

-За самоосигуряващите се лица с налична регистрация в НАП с ЕИК са нужни внесени социални осигуровки, а при договор за управление на фирмата, може да се подготви и бележка от фирмата с подпис и печат, че лицето е на такъв договор

При записване, родителят (настойникът) се запознава срещу подпис с правилника за дейността на детската градина, както и със списъка на медицински изследвания и документи, които трябва да представи при постъпване на детето.

След като сте набавили задължителните документи, ще трябва да се погрижите и за необходимите вещи на вашето дете при престоя му.

И тук изискванията варират в зависимост от различните заведения, но основно списъкът включва:

• пантофки с лепенки/ластик (лесни за обуване/събуване)
• резервен комплект дрешки със следното съдържание:
– комплект потник/гащички
– чорапки
– тениска
– панталон
– блузка
• пижамка
• кърпа за ръце
• памперси (ако ползва)
• еднократни чаршафчета/пелени
• торбичка за мръсните дрешки

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com