Критерият за уседналост в София, който носи допълнителни точки при прием на децата в детските ясли и градини, влиза в сила при класиранията след 15-ти септември 2020 г., а не от май.

Това стана ясно от отговор на заместник кмета Тодор Чобанов на писмо на Антонина Кенова от НИККИОС. В него бе описан проблемът за липсата на информация по повод новия критерий за уседналост.

“Всяка година критериите за прием предизвикват сериозен смут и недоволство сред притеснените родители. В момента е крайно неясно дали критерият за уседналост ще важи за класирането през май или ще влезе в сила през септември.

Това за поредна година кара родителите да се чувстват като опитни мишки и за поредна година са разигравани до последно. Напомням, че през август имаше обществено обсъждане, в което беше заложено критериите да влязат в сила от май 2020 г. Какво се случи с проекта за промяна на наредбата, СО не пожела да публикува. Потърпевши за пореден път са само и единствено родителите”, пише в писмото до Чобанов.

Eто и отговора на заместник кмета Тодор Чобанов: “Съгласно Решение № 69 /18.03.2019 г. на Столичен общински съвет, публикувано на страницата на Столична община и в сайта на Информационната система за обслужване на детските заведения /ИСОДЗ/, критерият, свързан с „уседналост“ на един от родителите, влиза в сила от началото на учебната 2020/2021 г. и следва да бъде прилаган при текущите класирания на децата след 15.09.2020 година.

Включването на този критерий дава предимство при класирането на деца по общите критерии, чиито родители притежават постоянен или настоящ адрес на територията на Столична община над 1 година.

Това не означава, че няма да бъдат класирани и деца, чиито родители не отговарят на критерия „уседналост“ или че ще се промени начинът на класиране по социални критерии”, допълни Чобанов.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com