детска площадка

Майки се обръщат с молба към кмета на Красно село Христо Апостолов за обновяване на детската площадка пред бл. 146, жк. Хиподрума. 

По думите на майките наличните съоражения са стари, амортизирани, ограничени откъм разнообразие и не отговарят на разписаното в Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. 

“Според нас, живущите в блок 146, детската площадка се нуждае от преоборудване, за да отговаря на изискванията и правилата за изграждане на достъпна среда, хигиена, опазване на здравето и на националните стандарти, с които са въведени европейските стандарти, определящи изискванията към съоръженията за игра”, споделят още организаторите на петицията. 

Съгласно Раздел III чл. 16 (1), детската площадка за игра трябва да бъде така устроена, че да няма опасност за здравето на ползвателите, както и опасност от нараняване, свързани със: 1. Конструкцията на съоръженията за игра и на елементите на обзавеждането; 2. Материалите, от които са изработени съоръженията за игра, и елементите на обзавеждането; 3. Видът на настилката;

В градинката липсват статични кошчета за боклук. Настилката е от асфалт и всяко залитане и падане е крайно опасно и съпроводено с контузии. Надяваме се тя да бъде подменена с ударопоглъщаща такава и обезопасена (оградена), тъй като в близост има паркинг с интензивно движение.

Пързалка липсва, а пясъчникът е заличен като е запълнен с чакъл. Двете налични пейки за изпочупени и с необезопасени стърчащи и остри елементи, които могат да наранят ползвателите на площадката за игра. Налични са две железни люлки, които са познати на по-голямата част от живущите още от тяхното детство.

Люлките са закрепени с лостове, вместо с вериги, а материалът, от който са изработени ги прави крайно тежки и опасни за децата.  

На територията на площадката има и желязно кълбо катерушка, което е високо над два метра, а под него няма никакви обезопасения. Разстоянието между елементите на катерушката е над 60см, което допълнително е предпоставка за травми и контизии.

Пясъчникът дефакто липсва

Площадката се ползва от деца от различни възрастови групи и от околните блокове, които не разполагат с обособени места за спорт и игра. 

Ние, живущите в бл. 146, молим за Вашето съдействие за изграждането на съвременна и безопасна детска площадка, където децата да могат да спортуват и играят свободно

Подкрепете петицията тук

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com