майки

Майки, които се върнат на работа на шестия месец след раждането, ще получават допълнително 50% от отпуснатото им обезщетение. Тази промяна прие кабинетът, като занапред жените, които се върнат на работа по-рано, освен заплатата си, ще получават и бонус от държавата. Право на отпуск по майчинство ще имат и приемните родители. 

Паричните обезщетения за майчинство са няколко 

  • парични обезщетения при бременност и раждане, които се изплащат за срок от 410 календарни дни;
  • парични обезщетения при раждане на дете, които се изплащат за срок от 15 календарни дни на осигурените бащи;
  • парични обезщетения при раждане на дете след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни, които се изплащат на осигурените бащи и на осигурените осиновители;
  • парични обезщетения за отглеждане на малко дете до навършване 2-годишна възраст на детето;
  • парични обезщетения при раждане на дете в случаите на тежко заболяване на майката/осиновителката на детето или при смърт на майката и/или на бащата на детето;
  • парични обезщетения при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст, които се изплащат на осиновителката/осиновителя, който сам е осиновил дете, за срок от 365 календарни дни от датата на предаване на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст;
  • парични обезщетения при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст, които се изплащат на осигурения осиновител, когато с осиновителката са съпрузи.

Вижте повече за обезщетенията и за детските надбавки.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here