След като днес стана ясно, че танцовите зали, театрите и оперите вече могат да работят и на закрито след срещата на представители на танцовите съюзи и на Съюза на артистите с министъра на здравеопазването Кирил Ананиев и на културата Боил Банов, на дневен ред идва въпросът кога ще отворят образователните школи, частните занимални, нелицензирани от МОН и други затворени бизнеси в сектора на образованието.

С какво са по-опасни частните детски центрове от детските градини

До редакционната ни поща стигна писмо от ръководители на артистични и образователни школи в Бургас. Ето какво искат те:

„Уважаеми госпожи и господа, Във връзка със заповед № РД-01-272/20.05.2020 г. на Министъра на Здравеопазването на РБ, Г-н Кирил Ананиев, изразяваме нашето несъгласие относно неглижирането и забраната за работа на всички артистични и образователни дейности с деца на открито и закрито.

Считаме заповедта за дискриминираща по отношение на всички школи, занимаващи се с изкуства, частните занимални, образователните и извънкласни занимания с деца. Заповедта касае само дейности, свързани със спортните занимания, клубове и школи. Освен спортни клубове, в България с деца работят и танцови школи, детски хорове, музикални формации, театрални школи, клубове по изобразително изкуство, детски занимални и други с не по-малка социална, обществена, ментална, интелектуална и физическа значимост. Физическата активност на артистичните школи и детски занимални, не се отличава драстично от тази на спортните клубове, спрямо насоките на издадената заповед. Взаимодействието в игрите, общуването, докосването, разстоянието в артистичните школи е напълно идентично с това на спортните школи и клубове. Дейността и средата на работа в частните занимални и форми на извънкласно обучение е много близка до тази и на детските градини.

Едва една четвърт от децата в София се връщат в детските градини, а близо половината – в яслите

Извънучебните занимания в детските градини не се различават по същността си от детска игра. Намираме пълно противоречие на мерките, описани в точки 3 и 5 от настоящата заповед. В точка 3 е описано “Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма” а в точка 5 са дадени напълно противоположни указания: “Считано от 26.05.2020, се разрешават индивидуални и колективните спортни занимания на открито и закрито, без състезателен характер, без публика за деца до 18 год. възраст”

Апелираме към съгласуване на действията на Министерство на Здравеопазването, Министерство на Спорта, Министерство на Образованието и Министерство на Културата по отношение на заповедите, касаещи секторите Спорт, Култура и Образование. Предвид пълния колапс в нашата дейност през последните 3 месеца, считаме за необходимо да се преразгледа настоящата заповед и да се добавят необходимите указания, даващи възможност за равноправно включване на всички групи, работещи с деца. Духовното развитие е неделима част от човешкото развитие и негов най-важен белег. Убедени сме, че нашата дейност е важна и необходима за възстановяването на психичното равновесие на децата в периода на изолация и дистанционна комуникация. Готови сме да отговорим на предпазните изисквания, необходими за провеждане на заниманията ни“.

Според участвали в разговора с двамата минситри днес дейността във всички школи се подновява – читалища, ОДК, културни домове, младежки центрове, физкултурни салони и зали, военни клубове, частни зали и др. Мерките ще бъдат оповестени. “Очакваме заповедта до края на работния ден”.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com