прием чрез протокол в детските градини

Публикуваха свободните места за детските градини в София за новата учебна 2020/2021 година. Може да ги откриете на страниците на детските заведения и училищата. С 1668 по-малко са свободните места за детските градини в София през септември 2020 г. През 2019 г. свободните места в яслите и градините бяха 13 864. 

Информацията за местата е достъпна, както от меню „Свободни места” – по възрастови групи, райони, детски заведения, училища и тип прием (общ ред, хронични заболявания и СОП), така и в самите профили на детските заведения и училищата.

За приема през септември в София има свободни 12 196 места.

Набор 2018 и 2019 г. – 5276 свободни места

1594 свободни места по общ ред има при най-малките (набор 2019) в държавните ясли, а за деца с хронични заболявания местата са 221, със СОП – 6. За набор 2018 г. са обявени 3001 места по общ ред и 445 с хронични заболявания, но и още 9 броя със СОП.

За децата, родени през 2017, които ще са в първа градинска група, свободните места са 3176 по общ ред. С ХЗ са 299, а със СОП – 535 броя или общо 4010 броя.

За детските градини с набор 2016 има свободни места на брой – 79, с ХЗ 3, а със СОП 136. Наборите 2015 и 2014 г. за подготвителните групи в училищата има съответно – 803 по общ ред, 9 с ХЗ и 59 със СОП и 1687 по общ ред, 3 с ХЗ и 124 със СОП.

В кои квартали са най-засегнати?

Най-засегнати са родителите на най-малките (набор 2019 г.) в квартал „Възраждане“ – 27 места, 7 за деца с хронични заболявания. „Витоша“ – 31 свободни места, като 4 от тях са за деца с хронични заболявания. В „Младост“ са 168 по общ ред и 15 с ХЗ.

В квартал „Лозенец“ местата са 73, 61 са по общ ред. При втора яслена група – в „Оборище“ по общ ред местата са само 38, в „Средец“ – 55.

В първа градинска група (набор 2017) по общ ред в „Надежда“ има само 42 места, в „Студентски град“ – 46, а в град Банкя само 8. Във „Витоша“ местата са 124 по общ ред, а в „Оборище“ 116. В „Лозенец“ – 230 места.

detskitegradini.com
Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com