Прием в детските градини и ясли в Бургас, прием, детски градини, детски ясли, класиране, прием

Прием в детските градини и ясли в Бургас

Прием в детските градини и ясли в крайморския град. Подготвили сме ви всичко нужно – критерии и документи, нужни за кандидатстване в детските заведения в Бургас. Актуализирано към 2019 г.

Регистрация

Първо ви е нужна регистрация в информационната система на Община Бургас. Това става чрез електронния формуляр. Разбира се, ако нямате възможност да използвате електронната система, може да кандидатствате на място в определена детска градина или ясла.

Кандидатстване

Родителят има право да посочи до 3 желани детски градини или ясли за прием. Може да променяте данните в профила ви до последната дата преди настоящия прием. Подреждането на градини по желания има значение, тъй като всяко носи различен брой точки:

  1. Първо желание +8 т.
  2. Второ желание +7 т.
  3. Трето желание + 6 т.

Срокове (датите се променят всяка година)

Заявления за постъпване в общински СДЯ, ДГ и ППГ към училища се подават от 1-ви до 21-ви април (до 18 часа). Регистрация за участие в класиране за прием на деца в детски заведения може да бъде извършена самостоятелно по електронен път чрез попълване на формуляра от страницата “Регистрация” или с помощта на служител в едно от трите желани детски заведения.

Обявяването на резултатите с приетите деца от първо класиране се извършва на 7-ми май (10 часа) в сайта на електронната система. Обявяване на резултатите от първо класиране. Можете да проверите класирането на страница “Вход“, като е необходимо въвеждане на ЕГН и парола за достъп. Списък с имената на децата, приети на първо класиране, ще бъде поставен и на видно място в детските заведения.

Родителите на приетите деца писмено декларират желанието си детето им да бъде записано от 11-ти до 18-ти май (до 18 часа) на място в СДЯ, ДГ и ППГ към училища, където са приети. Родителите на класираните деца записват децата си на място в детското заведение, в което е прието. Всички необходими документи трябва да бъдат представени при записването.

Свободните места след първо класиране се обявяват на 21-ви май. Родителите на неприетите на първо класиране деца могат да променят реда на желанията за второ класиране или чрез “Вход” в системата или на място, в едно от избраните детски заведения. Могат да се извършват и нови регистрации на деца, които не са го направили до момента. Тези родители, които не са подали заявление за прием в детско/учебно заведение, могат да го направят през този период.

Обявяването на резултатите с приетите деца от второ класиране се извършва на 04-ти юни (10 часа). Обявяване на резултатите от второ класиране. Можете да проверите класирането на страница “Вход“, като е необходимо въвеждане на ЕГН и парола за достъп. Списък с имената на децата, приети на второ класиране, ще бъде отпечатан и поставен и на видно място в детските заведения.

Записването на приетите деца става от 5-ти до 10-ти юни (до 18 часа). Родителите на класираните деца записват децата си на място в детското заведение, в което е прието. Всички необходими документи трябва да бъдат представени при записването.

Свободните места след второ класиране се обявяват на 12-ти юни.

Родителите на неприетите деца могат да променят реда на желанията си при трето класиране в срок от 15-ти до 19-ти юни чрез електронната система за записване или като подадат Заявление по образец на място в СДЯ, ДГ или училище. Това става чрез “Вход в системата или на място, в едно от избраните детски заведения. Могат да се извършват и нови регистрации на деца, които не са успели да го направят до момента.

Обявяването на резултатите с приетите деца от трето класиране се извършва на 23-ти юни, като записването на приетите деца става от 25-ти до 30-ти юни.

Свободните места след трето класиране се обявяват на 2-ри юли.

Записването на приетите деца след трето класиране се извършва в съответните СДЯ, ДГ или училище.

Критерии за прием

Основни критерии:Точки:
Група 1: Дете с постоянен (или настоящ) адрес, което живее над 2 г. на посочен адрес в съответния прилежащ район към детската градина или училището, считано към датата на подаване на заявлението за прием (не важи за деца, кандидатстващи за детска ясла)300 т.
Група 2: Дете с постоянен (или настоящ) адрес, което живее от 1 г. или повече на посочен адрес в съответния прилежащ район към детската ясла, детската градина или училището, считано към датата на подаване на заявлението за прием200 т.
Група 3: Дете с постоянен (или настоящ) адрес, което живее под 1 г. на посочен адрес в съответния прилежащ район към детската ясла, детската градина или училището, считано към датата на подаване на заявлението за прием100 т.
Група 4: Дете с постоянен (или настоящ) адрес, който е извън съответния прилежащ район към детската ясла, детската градина или училището, считано към датата на подаване на заявлението за прием1 т.

Допълнения към основните критерии:

1) Деца, кандидатстващи за детска градина или подготвителна група в училище, чиито брат или сестра посещават същото детско или учебно заведение към 15.09 на идната учебна година, се разпределят в Група 1, независимо от постоянния/ настоящия им адрес. Допълнително към това се начисляват и 30 допълнителни точки.

2) Деца, кандидатстващи за детска ясла, чиито брат или сестра посещават същото детско заведение към 15.09 на идната учебна година, се разпределят в Група 2, независимо от постоянния/настоящия им адрес. Допълнително към това се начисляват и 30 допълнителни точки.

3) Осиновени деца или деца от приемни семейства могат да бъдат разпределени в една от групите както по постоянен/настоящ адрес на детето, така и на осиновителя или приемния родител (което е по-благоприятно). За всички останали деца се използва само адреса на детето.

Допълнителни критерии:Точки:
1. Дете, завършило детска ясла в избраната детска градина (важи само за деца, кандидатстващи за детска градина)16 т.
2. Дете с трайни увреждания над 50%14 т.
3. Дете с един или двама починали родители12 т.
4. Дете от многодетно семейство (с три или повече деца)10 т.
5. Дете със СОП1 т.
6. Дете-близнак1 т.

Центрове за административни услуги (ЦАУ) според административното деление на Община Бургас. В зависимост от постоянния или настоящия адрес на детето (както и от времетраенето на местоживеенето), децата биват разпределени в 4 групи, така както е описано в Основни критерии за класиране.

ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕАДРЕСПРИЛЕЖАЩ РАЙОН
1Детска ясла №1 „Бургаско детство“ул. „Цар Симеон І“ №5„Приморие“/ „Зора“
2ДГ „Звездица“ул. „Цар Симеон” №88„Приморие“/„Зора“
3филиал към ДГ „Звездица“ул. „Лермонтов“ №9„Приморие“ /„Зора“
4ДГ „Радост“ул. „Васил Левски“ №104„Приморие“ /„Зора“
5филиал към ДГ „Радост“ул. „Христо Арнаудов“ №14„Приморие“ /„Зора“
6ДГ „Златна рибка“бул. „Димитър Димов“ до Летен театър„Приморие“ /„Зора“
7ДГ „Синчец“ул. „Цар Асен“ №34„Приморие“ /„Зора“
8ДГ „Слънце“ул. „Оборище“ №107„Приморие“ /„Зора“
9ДГ „Раковина“ул. „Христо Ботев“ №48„Приморие“ /„Зора“
10ДГ „Златното ключе“ул. „Сливница“ №86„Приморие“ /„Зора“
11Детска ясла №3ул. „Сан Стефано“ №42„Зора“ /„Приморие“
12Детска ясла №5 „Щурче“к-с „Лазур“ до бл.24„Зора“ /„Приморие“
13ДГ „Ханс Кр. Андерсен“к-с „Лазур“, ул. „Поп Грую“ №71„Зора“ /„Приморие“
14филиал към ДГ „Ханс Кр. Андерсен“ул. „В. Петлешев“ №1„Зора“ /„Приморие“
15ДГ „Вълшебство“ул. „Одрин“ №1„Зора“ /„Приморие“
16филиал към ДГ „Вълшебство“ул. „Места“ №104„Зора“ /„Приморие“
17ДГ „Пламъче“к-с „Лазур“, ул. „Тодор Каблешков“ №1„Зора“ /„Приморие“
18ДГ „Звънче“к-с „Славейков“ до бл. 22„Освобождение“
19ДГ „Иглика“к-с „Славейков“ до бл. 8„Освобождение“
20ДГ „Райна Княгиня“к-с „Славейков“ до бл.55„Освобождение“
21ДГ „Брезичка“к-с „Славейков“ до бл. 40„Освобождение“
22ДГ „Моряче“к-с „Славейков“ до бл. 29„Освобождение“
23ДГ „Детелина“к-с „Славейков“ до УИ„Освобождение“
24ДГ „Синчец“- кв. Баневокв. Банево, ул. „Хаджи Димитър“ №13„Освобождение“
25ДГ „Калина Малина“кв. Вeтрен, ул.“Пролет“ №15„Освобождение“
26филиал към ДГ „Коледарче“кв. Лозово„Освобождение“
27ДГ „Звездица Зорница“к-с „Зорница“ до бл. 15„Изгрев“
28ДГ „Ран Босилек“к-с „Изгрев“ до бл. 34„Изгрев“
29ДГ „Изгрев“к-с „Изгрев“ до бл. 48„Изгрев“
30ДГ „Здравец“к-с „Изгрев“, в парк „Велека“„Изгрев“
31ДГ „Веселушко“к-с „Изгрев“ до бл. 18„Изгрев“
32ДГ „Ален мак“кв. Сарафово, ул. „Антон Иванов“ №24„Изгрев“
33ДГ „Калинка“кв. Рудник, ул. „Йорданка Николова“ №31„Изгрев“
34филиал към ДГ „Калинка“кв. Черно Море, ул. „Атанас Буров“ №16„Изгрев“
35ДГ „Морска звезда“к-с „Меден Рудник“ до бл. 446„Възраждане“
36ДГ „Делфин“к-с „Меден Рудник“, ул. „Въстаническа“ №42„Възраждане“
37филиал към ДГ „Делфин“к-с „Меден Рудник“ в бл. 127, вх. А и вх. Д„Възраждане“
38ДГ „Славейче“к-с „Меден Рудник“ до бл. 11„Възраждане“
39ДГ „Чайка“к-с „Меден Рудник“ – зона А, до бл. 427А„Възраждане“
40ДГ „Надежда“к-с „Меден Рудник“ до бл. 606„Възраждане“
41филиал към ДГ „Надежда“к-с „Меден Рудник“ в бл. 114, вх. В„Възраждане“
42филиал към ДГ „Синчец“кв. Горно Езерово, ул. „Дружба“ №1„Възраждане“
43ДГ „Коледарче“кв. Долно Езерово, ул. „Астория“ №12„Долно Езерово“
44филиал „Светулка“ към ДГ „Детелина“гр. Българово, ул. „Витоша“ №15гр. Българово
45ДГ „Теменуга“с. Равнецс. Равнец
46Филиал към ДГ „Коледарче“кв. Лозовокв. Лозово
47ДГ „Пролетна дъга“с. Маринка, ул. „Лазар Маджаров“ №4Бс. Маринка
48ДГ „Пинокио“к-с „Меден Рудник“, Районен център„Възраждане“
Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com