прием чрез протокол в детските градини

Атопичният дерматит е най-използваната диагноза

4057 деца са приети не по правилата в столични детски градини. За това съобщават с писмо до медиите от Инициативен комитет за качествена и иновативна образователна система в своята група във фейсбук

От него става ясно, че по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) Столична община е предоставила данни за приетите с хронични заболявания деца в детските ясли и градини. “Данните са в две таблици, в едната са общо всички записани в детската градина деца с хронични заболявания, а в другата са диагнозите и броят на децата приети със съответната диагноза. Изключително притеснително е, че броят на децата от двете таблици се разминава значително и има 960 деца без диагноза, но са приети с предимство”, се казва в съобщението.

Освен това, има още 3097 неправомерно записани с предимство деца, тъй като диагнозите, с които са приети не влизат в списъка с такива, които дават предимство. Това са 1653 деца – с диагноза Атопичен дерматит, 21 деца – с диагноза неинфекциозни гастроентерити и колити.

27 деца са с с диагноза вродени аномалии на бъбрека, 8 деца са с диагноза нарушение на бъбреците и уретера. 1 дете с увреждания на ставите, 26 деца – с диагноза вродени деформации на стъпалото. 157 деца – с диагноза хронични болести на тонзилите и аденоидите, 52 деца – с диагноза аномалии на храносмилателната система,  1152 деца – с диагноза хроничен ринит, назофарингит и фарингит.

“Следователно според данните предоставени по ЗДОИ става ясно, че 4057 деца към дата 10.04.2018 са в привилегировано положение, защото са получили предимство при приема в ДГ без да имат право на това”, пишат от инициативата.

Детските градини в София – проблем без решение

По този начин Столична община е дискриминирала семействата на всички деца, които са кандидатствали по правилата разписани , но не са били приети. “Вместо контролът върху приема на деца с хронични заболявания да бъде засилен, то администрацията на Столична община са позволили прием на 4057 деца, от които за 960 общината явно не разполага с документи, които удостоверят тяхното предимство, след като не е известна диагнозата им и 3097 с диагноза, която не дава предимство”, казват от комитета.

Излиза, че от приетите общо 7797 деца по критерий “Хронично заболяване” НАД 50% са приети неправомерно, без да имат право на това. Децата с хронични заболявания се приемат допълнително – над разрешената по закон бройка. Приети са 4057 деца в повече без да имат право на това, за което Столична община получава държавна субсидия, съгласно ЕРС (Единен разходен стандарт), за всяко дете в детска градина. “Смятаме, че националният бюджет се ощетява с милиони левове всяка година”, пишат от Националния инициативен комитет за качествена и иновативна образователна система.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com