Всички майки се питат какво ще се случи с приема на деца в детските градини в София в условията на коронавирус. Някои искаха да се отложи приемът, но мнозинството от родителите казаха, че датата не трябва да се премества. Но какво решиха от Столична община в крайан сметка?

Първото класиране за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи към училищата ще се извърши на 15-ти май 2020 година, без промяна на датите

В случай, че извънредното положение в страната бъде удължено и след 13 май 2020 г., след извършване на първото класиране, срокът за записване на класираните деца ще се удължи от 18 май до 18 юни 2020 г.

При евентуално удължаване на извънредното положение родителите ще бъдат своевременно уведомени за промени в графика на дейностите, публикувани на сайта на ИСОДЗ.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com