прием, детски градини

За детските ясли и градини

Нужно е да знаете, че по закон в България задължителното обучение на детето са две години в предучилищната занималня. Разбира се посещаването на ясла и детска градина е едно от най-важните места за формиране на характера на децата и тяхната социализация.

Ако се чудите кога детето ви може да тръгне на ясла, отговорът е още на десет месеца. Въпреки това, повечето родители се чувстват готови да изпратят малчугана си на около година и половина. По регламент в детските градини приемът започва от три годишна възраст, като не е задължително детето да е посещавало преди това ясла, за да бъде прието в ЦДГ.

Относно приема в детските ясли и градини е важно да знаете, че единствено директорът на съответната ясла или детска градина има право да обявява свободните места в своята занималня.

Детските групи в градините и яслите се делят на възрасти

яслени групи 

 • от 1 до 3 навършени години

детски градини

 • I гр – от 3 до 4 навършени години
 • II гр – от 4 до 5 навършени години
 • III гр – от 5 до 6 навършени години
 • IV гр – от 6 до 7 навършени години

Прием – процедури, срокове и разпоредби

    1. Регистрация 

Всеки по-голям град в страната има отделна елетронна информационна система (давам пример със софийската), в която е нужно да се регистрирате и да запишете детето си за прием през настоящата учебна година. Този начин ви улеснява и ви спестява доста ходене. Но за тези, които нямат възможност да се регистрират онлайн – може да кандидатстват и на място в детските ясли и градини с молба.

В системата трябва да въведете информацията за детето (децата) ви и за двамата родители. Нужни са три имена, ЕГН, телефон за връзка, емейл, постоянен или настоящ адрес на местожителството, район, трудов или учебен статус с адрес.

Ако имате проблем с добавянето на информацията, трябва да се свържете с администраторите чрез контактната форма, оставена в системата.

След това трябва да подредите по желание градините, в които искате да кандидатства вашето дете. Имате право само на пет, но преди всяко класиране имате възможност да ги променяте.

    2.Класиране

Класирането се извършва по график. По календара ще се ориентирате кога е нужно да следите за класиране или за допълнителни свободни места. То става по набори – например “Текущо класиране на набори 2010, 2011, 2012 и 2013 г.”

Най-важните дати са няколко – обявяването на свободните места за предстоящата учебна година, актуализация на профила ви и голямото класиране.

Важно е да знаете, че само няколко дни ще имате възможност да актуализирате акаунта си (подреждане на градините и яслите по желания). След това има още няколко текущи класирания, в които се запълват свободните места.

За класирането е нужно единствено да сте попълнили исканата информация и да стискате палци :).

При класирането кандидатурите се подреждат в низходящ ред по точки. А за точкообразуването в софийските градини – прочетете повече тук.

Особености при приема

 • Ако детето ви е прието в голямото класиране, информационната система ще ви уведоми и по емейл.
 • При близнаците класирането става заедно, тоест ако поне единият от тях е калсиран, автоматично и другият е приет.
 • Възможно е детето ви да бъде прието в по-малка или по-голяма група, ако няма интерес от други деца към свободните места.
 • Ако детето ви е набор 2014, но през септември няма да има навършени 3 години – това не е проблем да кандидатства заедно с набора си за детска градина.
 • Класирането се извършва поотделно за всяка група в ясла или градина.
 • В случай, че родителят на дете, класирано за конкретна детска градина, не го запише до крайния срок, губи правото си да кандидатства за същата детска градина до началото на новата кампания.
 • Ако родителят не запише детето си при две последователни класирания в детски градини по първо желание или не откаже местата, губи правото да кандидатства до началото на следващата кампания.
 • Aко детето има брат или сестра, които са записани в детската градина и не тръгват на училище от септември или са родени с разлика по-малка от 24 месеца, детето получава предимства в съответната детска ясла или градина. (предимство се начислява само, ако допълнителният критерий е приет от педагогическия съвет на детската градина).

Специални протоколи – ЛКК

В случай, че вашето дете има хронично заболяване или специални образователни потребности, то постъпва в детските ясли и градини по отделни критерии.

Нужен ви е протокол от специална детска комисия за заболяването или потребностите на детето ви – ЛКК. След консултация с детски специалист, личният лекар насочва детето към ЛКК специализирана комисия, която издава протокола.

Само с този протокол децата имат право да бъдат приети в детските ясли или градини. За приема е нужна специална комисия, която всяка детска ясла или градина назначава няколко пъти в годината. Броят на децата с тези протоколи в яслите и детските градини не надхвърля 5 за всяка група. Документът се представя на място във всяка ДЦГ.

Ако детето е с хиперактивно поведение това не е противопоказание да посещаства обикновена детска градина, тъй като трябва да се стремим към социализацията му.

Прием на деца с ТЕЛК

В случай, че детето ви има трайна инвалидизация – ТЕЛК също подлежи на отделен прием. Кандидатстващи деца с ТЕЛК не получават точки по критерии. Родителите на тези деца подават документи на място в детските заведения с оригинално решение на ТЕЛК.

    3. Записване

Детето ви е класирано, а следващата нужна стъпка езаписването в ЦДГ. Родителите са длъжни да запишат детето си лично на място в детската градина в рамките на установения срок. От 1-и юни до 15-и септември срокът за записване е две седмици след датата на класиране (в София). В останалото време от годината, срокът е една седмица след датата на класиране.

Задължителни документи за прием

 • Заявление по образец, предоставено от директора на детската ясла и градина
 • Представяне на оригинално удостоверение за раждане на детето (в някои градини искат копие)
 • Лични карти на родителите (ксерокопията от тях остават в детската градина)
 • Здравен картон на детето ( попълва се от личния лекар)

        Важно

 • Ако по постоянен адрес не сте в съответния град, е нужно да представите удостоверение за настоящия ви адрес, издадено от общинската администрация, преди датата на класиране на детето.
 • Документ от работодател, удостоверяващ, че родителят работи (трябва да съдържа изходящ №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя, с приложени копия от трудова, служебна или осигурителна книжка.
 • За самоосигуряващи се родители – копие от документите, удостоверяващи внесените осигурителни вноски или данъчна декларация, заверена в НАП.
 • Ако родителят е редовен студент на територията на съответната община е нужна служебна бележка от акредитирания университет, за докторантура – копие от заповедтта за зачисляване в редовна докторантура.
 • Ако детето е сирак (полусирак) – нужните документи са смъртен акт на родител(и).
 • Ако детето е с неизвестен родител или правата на единия родител са отнети е нужно да се представи съдебно решение.
 • Ако вие сте настойник на детето и то е настанено за отглеждане в приемно семейство на роднини и близки е нужно да покажете съдебното решение или писмо от “Социално подпомагане”.

Необходими медицински изследвания за прием

 • Пълна кръвна картина (ПКК)
 • Скорост на утаяване на еритроцитите (СУЕ)
 • Урина – общохимично изследване и седимент
 • Микробиологично изследване на фецес
 • Перианален отпечатък за ентеробиоза
 • Фекална проба за чревни протози и хелминти
 • Сифилис PRP – изследване на родител – васерман (само в някои ясли)
Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com