Днес е дългоочакваният ден, в който ще станат ясни свободните места в детските ясли и градини в София.

Очаква се в ИСОДЗ да излязат резултати за свободните места за набори 2016, 2017 и 2018 за прием през септември 2019 г. и за предучилищни групи за набори 2013 и 2014 г.

Тази година ще има нови правила за прием в общинските ясли и детски градини в София.

По-голямо предимство ще имат родителите с адрес в административния район на детската градина – от 1, точките стават 2. Предимство ще имат децата с брат или сестра в детската ясла или градина – 1 точка. По този начин няма да се делят деца от едно семейство в две различни ясли или градини.

Броят на децата с хронични заболявания и СОП ще се намали от 5 на 3 и от 3 на 2 за група.

Протоколите за хронични заболявания ще се издават от ТЕЛК, а не от личния лекар, както бе досега. Друга промяна е, че срокът за отлагане постъпването в детското заведение става 60 дни.

Работещите родители и студентите са облагодетелствани тази година с две точки за един от критериите за заетост.

От 2020 г. се очаква приемът да стане още по-труден без адресна регистрация, тъй като ще се въведе принципът на уседналост, който в момента се прилага за приема в първи клас.

Класирането за септември 2019 г. ще се случи на 10 май 2019 г., а на 11 ще бъдат обявени резултатите.

А какви са критериите за прием в цял вид – вижте тук

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com