От днес родителите няма да плащат такса за детска градина и ясла. Държавата ще осигурява средства за издръжката в детските заведения. Мярката цели да обхване повече деца в системата на предучилищното образование.

Два калкулатора пресмятат шансовете за детска градина в София

До момента общините събираха две такси за деца в предучилищна възраст – такса за ползване на детска градина и такса за храненето на децата в задължителното предучилищно образование. С промените се отменят и двете.

Таксата се заплащаше за присъствието на детето – 60 лв. за целия месец, за предучилищна – по 56 лв.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com