Както знаете, преди дни училищата в София затвориха, заради грипната вълна, но детските градини останаха отворени и приемат деца в сборни групи.

Всяка детска градина уведоми родителите, че в периода на грипната ваканция 27.01 – 4.02 отсъствията на децата от забавачките ще се извиняват служебно на базата на решението на Столична регионална здравна инспекция.

Извън всякаква логика вчера се появи писмо от Мария Минчева, директор на дирекция “Образование”, в което тя казва, че съгласно Закона за предучилищното и училищното образование детските градини нямат ваканции и з периода на грипната епидемия, отсъствието на децата в яслените и градински групи в общинските детски градини на територията на Столична община, се извиняват само със заявление от родителя до директора по уважителни причини или с медицински документи.

Решението противоречи на препоръките на СРЗИ да се избягва контакт с болни, в този случай и свиждане в болници

В случая общината “приканва” всички майки да се редят на опашка пред кабинета на личния си лекар за бележка, която да извини отсъствията на децата. Или да измислят уважителни причини за отсъствието чрез бележка от родителя.

Притеснени от ситуацията родители пуснаха сигнали до СРЗИ и въпрос до дирекцията как ще се процедира в крайна сметка.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com