Ако спечели търга определена фирма

Училищен плод с много пестициди и от чужбина. За този проблем алармираха от Българската асоциация на организациите на производители на плодове и зеленчуци (БАОППЗ). Според Чавдар Маринов, представител на организацията, промените в Наредбата са позволили да се създадат условия, от които ще се облагодетелстват търговци на плодове и зеленчуци, а не производители. Той уточни, че в схемата няма изискване подизпълнителят да доставя собствена продукция, което означава, че фирмите иамт вратичка в закона да внасят продукция от чужбина, заради по-ниската доставна цена

Какво трябва да е менюто на един ученик?

В Наредбата липсват и изисквания за обработване със специални препарати с по-ниски нива на пестициди.

Той сподели притеснението си, че в момента има един кандидат, който няма конкуренция пред себе си, тъй като участва с две фирми и заявил, че може да поеме 44%от доставките и то само с няколко ниви, недостатъчни за това обслужване.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com