“Изключително трудно е намирането на медицински сестри за яслените групи в детските градини в София, а незаетите места са над 100”. Това заяви заместник-кметът на Столична община по образование и култура Мирослав Боршош. Затова и Столична община е изпратили писма до Министерство на здравеопазването с искане за промяна на Наредба 26, която предвижда в яслите да се даде възможност да работят не само сестри, но и лекарски асистенти и фелдшери.

До 10 минути на седмица технологии в яслите и минимум 2 часа навън

„Необходимо е да се допусне и педагози да работят в яслените групи. Остаряло е схващането, че яслената грижа е медицинска грижа”, коментира също Боршош. По думите му това не означава, че медицинските сестри не са необходими, напротив тяхната роля е изключително важна, но за решаването на проблема е нужно да се допусне и педагози да могат да работят в яслените групи. Заместник-кметът Мирослав Боршош при проверка на изграждането на нова сграда към детска градин „Детски рай” в район „Искър” и обясни, че само за трите яслени групи там са необходими 6 медицински сестри.

В измененията на Наредба 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях са допълнили, че с промените в нормативния акт е предвидена и възможност дейността на детските ясли да се назначават и други медицински специалисти освен посочените до този момент, а именно лица с професионална квалификация „лекарски асистент“ и „фелдшер“. В становищата на Портала за обществени консултации има редица недоволство, изразено от родителите:

“Не разбирам какво налага въвеждането на още МЕДИЦИНСКИ лица в яслите.

Като родител смятам, че в яслите би било много по-добре да работят хора с ПЕДАГОГИЧЕСКО образование. Медицинските лица са отлично подготвени да оказват медицинска помощ, но децата в яслата не са хората, които имат най-много нужда от това. Ясленчетата имат нужда от възрастен, който да общува с тях с добре премерен подход и с разбиране за детската психология, етапите на когнитивното развитие на децата и как да ги стимулират, вместо да ги ограничават”.

“ВЪЗРАСТТА от 0 до 3 години не е МЕДИЦИНСКО СЪСТОЯНИЕ, че да изисква МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ ПОСТОЯННО. Според вашата логика, всяка майка с неприето дете в яслена възраст, трябва да завърши медицинска специалност?!България е единствената държава в ЕС, в която за здрави деца се грижат медицински специалисти, а в болниците за болните деца няма грижа и ги връзват за леглата! Предвид значимостта на тази обществена консултация, НАСТОЯВАМ да се извърши и ФИЗИЧЕСКО обсъждане със заинтересованите страни и представителите на Министерството, написали този проект”, споделя Антонина Кенова.

Нямаме нужда от медицинска, а от педагогическа грижа

“Не разбирам какво налага въвеждането на още МЕДИЦИНСКИ лица в яслите. Като родител смятам, че в яслите би било много по-добре да работят хора с ПЕДАГОГИЧЕСКО образование. Медицинските лица са отлично подготвени да оказват медицинска помощ, но децата в яслата не са хората, които имат най-много нужда от това. Ясленчетата имат нужда от възрастен, който да общува с тях с добре премерен подход и с разбиране за детската психология, етапите на когнитивното развитие на децата и как да ги стимулират, вместо да ги ограничават. И на фона на тоталния недостиг на медицински лица в здравеопазването е кощунство те да влязат в яслите при здравите деца”.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com