Лични асистенти от 1 септември 2019

Окончателно борбата на майките на деца с увреждания приключи успешно. Те прибраха палатковия лагер от Народното събрание, тъй като исканията им вече са изпълнени. Но го преместват пред здравното министерство, тъй като са категорични, че системата Телк не работи както трябва и там също са нужни реформи.

Закон за личната помощ – от 1 септември 2019 г. право на помощ от личен асистент ще имат възрастните с 90% и над 90% ТЕЛК.

Децата с над 50% чужда помощ и с над 90% инвалидност без чужда помощ също ще могат да се възползват от личния асистент.

Държавата ще плаща за часовете на асистента, в зависимост от степента, определена в индивидуална оценка от 15 до 168 часа месечно.

Заплатите на личните асистенти за 2019 г. ще варират от базисната минимална работна заплата, а след това ще се увеличават.

Какво гласи законът:

Ползвателите на лична помощ по чл. 9, ал. 1 трябва да имат валиден медицински документ, удостоверяващ увреждането, да имат изготвена анкетна карта или самооценка на потребностите за ползване на лична помощ, да имат изготвена индивидуална оценка на потребностите от ползване на лична помощ.

Виж как да заявиш безплатна винетка

Ползвател на лична помощ може да е дете с увреждания, което получава месечни помощи по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца и за асистент. В този случай видът и обемът на личната помощ се определят в зависимост от получаваната помощ и асистентска услуга, и индивидуалните потребности на детето.

Ползватели на лична помощ могат да бъдат и потребителите на социални услуги, включително настанените в специализирани институции, съобразно индивидуалните потребности за дейностите, за които не получават асистентска услуга от съответните институции.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com