През 2023 г. бяха обявени 12 436 свободни места за първо класиране

Столична община обяви 13 102 свободни места за прием в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и подготвителните групи в общинските училища. През 2023 г. бяха обявени 12 436 свободни места за първо класиране или със 684 места по-малко.

От май 2023 г. до април 2024 г. след приключило строителство на нови сгради на детски градини и разширения на съществуващи, на текущи класирания са обявени 503 нови места в 5 детски градини, които децата вече посещават, съобщиха от Столична община. До 9 май родителите имат възможност да направят кандидатури за прием на децата си.

Необходимо е да въведат актуални адресни данни, да заявят предимства по критерии в профилите и да направят кандидатури за участие в първото класиране, което ще се извърши на 10 май под граждански контрол.

През 2024 г. продължава строителството на 17 нови сгради на детски градини. До края на 2024 г. се очаква да приключи изграждането на 13 от тях и след въвеждането им в експлоатация да бъдат разкрити 14 яслени и 47 градински групи с 1442 нови места.

Времето на създаване на кандидатурите не оказва влияние при класирането на децата, напомнят от СО.

След приключило строителство в периода май 2023 г. – април 2024 г. на нови сгради на детски градини и разширения на съществуващи са обявени 503 нови места в 20 нови групи на 5 детски градини. В тях вече са приети деца на текущи класирания и те посещават детска градина. Свободните места на старта на кампанията през 2023 г. бяха 12 436.

Новите места са в 14 различни района на София, включително в районите с най-голям недостиг – “Витоша”, “Лозенец” и “Триадица”.

В системата за кандидатстване има направени няколко промени, които ще улеснят родителите. Има подобрения в модул “Компенсации”, увеличен брой справки, които могат да се правят автоматично и е направена техническа оптимизация на системата за кандидатстване, позволяваща безпроблемно качване на документ

За учебната 2024/2025 г. приемът  ще се извършва по Наредбата за прием, с последни промени през март 2023 г. На този етап в хода на кампанията не се предвижда промяна на критериите за прием. Въпреки многократно имаше опити за отпадане на допълнителната точка за деца, посещавали общинска самостоятелна детска ясла или частна детска ясла, тя остава и през тази учебна година.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com