исодз

Във връзка с предстоящата кампания за кандидатстване за СДЯ, ДГ и ПГ в училищата от месец септември 2022 г. и необходимостта от актуализация в софтуера на Информационната система за обслужване на детски заведения – ИСОДЗ, системата ще бъде заключена за родителите от 18.00 часа на 25.03.2022 г. до 28.03.2022 година. В тази връзка:

  • Свободните места за прием на децата, родени през 2019, 2020 и 2021 година, както и свободните места за подготвителните групи в общинските училища, ще бъдат обявени на 28.03.2022 година до 15 часа.
  • Създадените до 25.03.2022 г. кандидатури ще бъдат премахнати на 28.03.2022 година
  • Направените до 28.03.2022 г. регистрации (семейни профили) се запазват
  • След обявяване на свободните места е необходимо родителите да направят нови кандидатури за участие в първото класиране за новата учебна 2022/2023 година, което ще се извърши на 12.05.2022 година
  • В периода от 28.03.2022 г. до 12.00 часа на 11.05.2022 г., родителите ще имат възможност да актуализират информацията в профилите си, както и да пренареждат заявените кандидатури

ВРЕМЕТО НА СЪЗДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИ НЕ ОКАЗВА ВЛИЯНИЕ ПРИ КЛАСИРАНЕТО НА ДЕЦАТА