менюто в детската градина

Екраните присъстват в яслите и градините, дори са законово уредени. Според Наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини на децата се допуска използването на електронни устройства с видеодисплеи, мултимедийни проектори и телевизор само с образователни цели, описани в плана за обучение, както следва от 3 – 5 години не повече от два пъти седмично с продължителност до 10 – 15 минути, за деца от 6 – 7 години не повече от два пъти седмично с продължителност на експозицията до 15 – 20 минути.

За деца над 2-годишна възраст в детската ясла се допуска използването на електронни устройства с видеодисплеи, мултимедийни проектори и телевизор само с образователни цели, посочени в плана за възпитателна работа, но не повече от веднъж седмично, с продължителност на експозицията до 10 минути.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com