Автор – Таня Иванова – рехабилитатор на слуха и говора с над 13 години опит. Таня е автор на авторския комплект „РечеЗвук“. Той е плод на усиления труд и опит в работата й с деца и е създаден с цел да прекарате качествено, забавно и развиващо време с тях.

Развивайки се като майка-предприемач, фокусът на Таня е върху създаването на качествено и полезно съдържание, подходящо за както за майки, така и за специалисти, за забавно време с децата, ресурси, които увличат и се харесват. Така се появила идеята за развиващия комплект – обединяването на картите „РечеЗвук“ и книжката, заедно с останалите ресурси на Таня в един продукт.

Тръгването на детето на ясла или детска градина е свързано с адаптацията му в тази нова и непозната за него среда.

Но адаптационният процес е и за неговите родители, както и за учителите в детското заведение.

Като специалист, работещ с деца, родители и учители в детската градина, вече 15 години, съм си изработила стратегии, които подпомагат процеса и внасят спокойствие между участниците в него.

Началото е избора на ясла/ детска градина и запознаване с учителите.

Ситуация: Детето отива на място, където има групови правила; вниманието не е постоянно персонално към него; налага се да е част от социума.

Съвет: Родителите могат да попитат за режима в яслата/градината и да го пренесат вкъщи. По този начин детето свиква по-лесно с този режим и живота в групата.

В процеса на адаптация и свикване, притеснението, освен за детето, е както за родителите, така и за учителите.

Ситуация: Те все по-често работят с деца, които не говорят. А неговорещото дете не може да каже за своите нужди и желания, което понякога поражда безпокойство и повишена двигателна активност в него.

Съвет: Разговор с учителите, в който родителите да разкажат как общува детето. Използва ли думички или жестове, посочване, когато има нужда от тоалетна, изразява чувства, иска или не иска нещо.

Никой не познава по-добре детето от неговите родители. Те го разбират, знаят какво и кога иска.

За да бъдат спокойни за неговото ежедневие в яслата/ детската градина и то да се чувства добре, е важно да бъде разбирано от околните, да е самостоятелно и справящо се с ежедневни ситуации.

Съвет: Как да бъде постигнато това?

Адаптацията на детето в яслата/ детската градина е процес, в който е необходимо сътрудничество между родители и учители. Основа за това е откритото общуване между страните, следвайки интересите на детето, неговото спокойствие и успеваемост в групата.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com