монтесори, реджо емилия

Защо масово родители не получават парите за компенсиране на разходи за частни ясли за месеците юни, юли, август и септември, (някои дори и за април още нямат превод) попита Елисавета Белобрадова във въпрос до министъра на здравеопазването Христо Хинков.

Отговорът е, че компенсациите за месец юни се изплащат по ново постановление № 231 от 1 август 2022 Г.  за определяне на реда и условията за предоставяне на средствата от държавния бюджет за компенсиране на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини. И тъй като предстои обнародването му в Държавен вестник, парите респективно ще се забавят.

„За месеците юли, август и септември 2022 г. заявления ще се подават с врок до 10 работни дни от обнародването на Наредбата в Държавен весрик, след което общините трябва да предоставят информацията на Министерството на здравеопазването в срок до 10 работни дни от подаване на заявленията за изплащане на компенсации. На база тази информация министерството трябва да внесе размера на дължимите компенсации и да се внесат за разглеждане в Министерския съвет“, пише в отговора на Христо Хинков.

detskitegradini.com
Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com