детски градини и ясли

Правителството предвижда проект, който да защитава детски градини пред затваряне. Детските заведения могат да бъдат средищни и защитени, в зависимост от броя деца и допълнителни критерии. 

Една детска градина може да бъде защитена при два варианта – ако най-малко 8 деца в предучилищна възраст да пътуват 14 и повече километра извън населеното място, в което живеят или ако поне пет деца се налага да пътуват повече от 20 километра до най-близкото детско заведение. 

В тези случаи детските градини под наименованието “защитени” ще получават допълнително финансиране от 21 хиляди лева за градини в планински район и 19 хиляди за останалите райони.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com