Реформата в детските градини, в Пловдив, е в ход, обяви зам.-кметът на Пловдив Владимир Темелков.

“Община Пловдив започва процедура по прекратяване на трудовите правоотношения на директорите, които са в пенсионна възраст. Всеки един от тях ще бъде изпратен с почести и благодарности в официална церемония”, споделя градоначалникът и допълва, че би желал да се даде път на млади, способни, заредени с нова енергия директори, с управленски педагогически познания и умения.

Ще бъдат обявени конкурси за директори на 14 детски градини. Целта е подборът за длъжността „директор“ да осигури специалисти с административни, управленски и педагогически познания и умения, които имат амбицията да развиват качествено предучилищно образование, отговарящо на потребностите на обществото и европейските образователни изисквания.

Конкурсите ще бъдат проведени в два етапа – писмен изпит, който включва решаване на тест и събеседване с кандидата, което включва решаване на казуси и представяне на концепция за развитие на съответната образователна институция. Кандидатите следва да представят концепцията при подаване на заявление за участие в конкурса.

detskitegradini.com
Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com