играчки
играчки

Играчки с олово над нормите

Според изследване на Европейския орган за безопасност на храните не съществува праг, под който играчките за деца с олово да не причиняват сериозни последици за здравето. Дори ниското наличие на олово може да причини увреждане на нервната система на мозъка на детето през първите му 7 години и това да доведе до възможността на детето да възприема повече информация.
Нормата за играчките сега е 3,6 микрограма на килограм.
Оловните пари и оловните йони са отровни, те могат да попаднат в човешкия организъм чрез въздуха, водата и храната. Оловото се натрупва в организма и когато достигне определено количество може да развие нервно разстройство и венците на зъбите да добият сивкав цвят.
Европейският орган за безопасност на храните предлага да се ограничи нивото на олово в детските играчки на 0,5 микрограма на килограм телесно тегло дневно.
“Настоящите средни нива наолово в кръвта на децата в Европа са до четири пъти по-високи от максимално допустимото ниво на експозиция и понеже не може да бъде установен праг за последиците заневрологичното развитие, трябва да се избягва всяка допълнителна експозиция”, гласят част от мотивите за приемане на промените в Наредбата за изисквания към детските играчки.
У нас вносител на постановлението е министърът на икономиката Емил Караниколов. То касае промяна на Наредбата за изискванията към детските играчки, която ще бъде приведена според изискванията на европейска директива.
Намаляване на съдържанието на фенол е друга от крутите мерки, които се предвиждат в проектозакона на министъра на икономиката. Фенолът се използва зафенолни смоли, с които се слепва дървесината на дървени играчки.
Предвижда се намаляването и на съдържанието на бисфенол А в играчките. От веществото се прави поликарбонатна пластмаса, която намира приложение в играчки и детски книжки.
Новите изисквания стават задължителни за държавите от Европейския съюз от есента на 2018-та година.
От Министерството на икономиката са отчели, че приемането на Европейската директива ще доведе до подобряване защитата на здравето на децата. В същото време, очакванията са новите изисквания да доведат до нуждата от изтегляне и преработване от пазара на детски играчки, което ще доведе до загуби на производители и търговци. Може да се стигне и до забрана производството на детски играчки, които са свързани с изкуства и занаяти, както и пишещи инструменти. Не е изключено да се стигне и до загуба на работни места.
Източник: БГНЕС
Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com