исодз

БНТ 2 e подготвила клип за всички родители в София как да кандидатстват онлайн в ясла, детска градина, подготвителна група или първи клас.

Той е с участието на Янка Никодимова, началник отдел „Централизирани информационни системи“, Добринка Благова, дирекция ”Дигитализация, иновации и инвестиции” в Столична община и Антонина Кенова от Национален инициативен комитет за качествена и иновативна образователна система.

Те разясняват всяка една нужна стъпка, която трябва да извършите в системата, за да е коректна кандидатурата ви и да бъде тя приета. Отговарят и на много еднотипни въпроси, получени от родителите.

Вижте тук повече подробности покрай кандидатстването

Припомняме, че кандидатстването за детска ясла и градина в София за септември 2022 г. започва на 28-и март в https://kg.sofia.bg/isodz/. Тогава се обявяват свободните места за новата учебна година. От 29 март до 11 май родителите подреждат желаните детски ясли и градини в https://kg.sofia.bg/isodz/, като за целта трябва да се направи профил или регистрация в сайта.