За децата от яслена първа и втора група в детските градини няма да се изискват медицински бележки за извинение на отсъствията, а вместо това родителят може да подаде декларация в свободен текст или по образец, че желае детето му да остане вкъщи за съответен период в рамките на извънредната епидемиологична обстановка и отсъствията да бъдат извинявани служебно.

Според ИСОДЗ – системата в София е препоръчително децата, за които предучилищното образование не е задължително, и има възможност да се грижи възрастен, да останат вкъщи. Това важи още в по-голяма степен за децата, живеещи в едно домакинство с възрастни хора и с такива от рискови групи, както и в случаите, когато за придвижването до детската градина се налага използването на обществен транспорт, именно заради това се разрешава служебното извинение на отсъствията по време на учебната година.

При децата в подготвителна група в детските градини родителите могат да изберат самостоятелна организация, като родителите подават заявление до директора на детската градина, съгласно изискванията на чл. 18 от Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование. Очаква се в тази възрастова група дните по уважителни причини да бъдат увеличени от 10 на 20.
Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here