такси за детски градини в София

Държавата вероятно ще компенсира едва около 3600 деца средно на месец за това, че не са приети в общинска или държавна детска градина. За получаването на парите родителите трябва да отговарят на куп критерии, както и да предоставят документи за направените разходи по образованието на децата си извън държавната система. Това става ясно от мотивите към проекта за наредба, по който ще се отпускат средствата.

Не всички деца, които не са приети в детска градина, ще получат компенсации от държавата. Само в София на последното класиране на опашка останаха 10 108 деца. Тук обаче влизат и деца под 3 годни, които кандидатстват за ясла, но за тях компенсации по закон не са предвидени. Те се отпускат от 3-годишна възраст до приемането в училище.

Но за да получите обезщетение, трябва да отговаряте на 6 условия едновременно – децата трябва да са кандидатствали в детска градина или в предучилищна група към училище, която се намира в района на настоящия им адрес. Детето не трябва да е прието и не трябва да има място за него в нито една друга
градина или предучилищна група в училище в същия район. Дори за София, където проблемът с градините е най-остър, това условие трудно ще бъде постигнато, тъй като въпреки големия брой неприети малчугани, винаги има по няколко хиляди свободни места в не толкова желани градини.

За получаването на компенсациите от държавата детето трябва да ходи в частна детска градина или училище. За децата над 4-годишна възраст се изисква частната образователна институция да не получава пари от държавата. Ако пък детето посещава детски клуб, който на практика работи като градина, или пък родителски кооператив, то трябва да е формално записано на самостоятелна подготовка към някоя общинска образователна институция. Всички тези условия ще се проверяват от общината, в която е настоящият адрес на семействот, а тя ще трябва да удостовери дали наистина няма свободни места в градините и училищата в съответния район или населено място дори и семейството да не е кандидатствало за тях.

Компенсациите не би трябвало да са повече от 300 лв. на месец, но се очаква сумата тепърва да се определи със заповед

Държавните компенсации ще могат да покрият такси за частна градина или училище, за което трябва да се предостави договор с въпросната институция, както и документи за реално
платените средства.

Според проекта за наредба родителите ще трябва веднъж да подадат декларация за съответната учебна година, с която да поискат да получават компенсации. Ако бъдат одобрени, ще трябва да предоставят документи за разходите, а това ще става няколко пъти в годината.

За тази година първоначалните заявления за одобрение ще се подават до 30 април, а първите суми вероятно ще бъдат платени в средата на годината

На компенсиране със средства от държавния бюджет подлежат направените от родителите разходи, пряко свързани с отглеждането и обучение на децата им по договори за обучение, сключени с частна детска градина или частно училище, с лица, регистрирани като търговци или с юридически лица с нестопанска цел, предоставящи организирани услуги за деца и договори с физически лица. Това обаче може да е педагог, който отговаря на условията за учител в градина, а обучението трябва да е поне по четири образователни направления от тези, които се преподават в градините. Този текст може да се използва от родители, чиито деца посещават кооператив.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com