такси за детските градини

Плащаме само за храна на 5,6 годишните

Общините ще бъдат задължени  да намалят таксите за предучилищните групи в детските градини от следващата гоина. Те ще имат право да събират пари само за храната на 5,6 годишните. Тези промени са записани в Закона за местните данъци и такси и Закона за предучилищното и училищно образование.

Предучилищната група е задължителна за децата, затова и трябва да е безплатно, коментира Обмбудсманът Мая Манолова.

Как се формира таксата в отделните общини?

От всяка община зависи каква ще е таксата. Като някои общини имат насърчителни мерки към по-редовните деца и по-високи такси за по-често отсъстващите деца.

В София от 2010 г. таксата за целодневна група за едно дете е 60 лв., а за полудневни занимания с включена храна – 23 лв. на месец.

В Пловдив таксата е 50 лв. за яслените и градинските групи. От 1-ви февруари тази година родителите на 5 и 6 годишните ще поемат само разходите за храна, които възлизат на 2,30 лв. на ден за дете.

В Бургас и във Варна таксите също възлизат на 50 лв.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com