Предложение увеличава местата в детските градини в Пловдив до 30. То е на кмета Здравко Димитров и се базира на данните от първото за годината класиране, след което има 184 свободни места и 441 чакащи деца. Това прави дефицит от 257 места, но той може да нарасне, защото има родители, които не са успели да подадат документи в срок за първото класиране, споделят местни медии.

Становището на Националния инициативен комитет за качествена и иновативна образователна система е, че предложението е не само в разрез с наредби на Министерство на образованието и науката и на Министерство на здравеопазването, но и опасно за здравето на децата и персонала в детските градини.

“Бихме желали да ви обърнем внимание, че според чл. 60 от ЗПУО и чл. 53 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование не се допуска съществуването на групи до 30 деца. Също така трябва да отбележим, че според чл.10, ал. 5 от Наредба №3 за здравните изисквания към детските градини, издадена от Министерството на здравеопазването, трябва да бъдат осигурени 4 кв.м. на всяко дете в занималнята и спалното помещение”.

От комитета са изискали становище от РЗИ- Пловдив за всяка една градина и всяка една група в Пловдив. А то гласи, че в образователната инфраструктура на града не е възможно да има групи по толкова деца.

Нужната квадратура от 120 кв. метра за тези 30 деца не могат да бъдат осигурени от детските градини в града под тепетата, тъй като те масово имат около 90 -100 кв. метра на разположение. А това дори и извън пандемията с Covid-19 е нездравословно за децата и учителите.

Становище на РЗИ-Пловдив за квадратурата в детските градини и съответно позволения брой деца според нея
Становище на РЗИ-Пловдив за квадратурата в детските градини и съответно позволения брой деца според нея
Становище на РЗИ-Пловдив за квадратурата в детските градини и съответно позволения брой деца според нея
Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com