На 1-ви юни, денят на детето, Московска 33 осъмна с протест за липсата на места в детските ясли градини. Проблемът в столицата ни е огромен, а организаторите на протеста считат, че именно София има нужда от отговорна политика към най-малките деца и семействата им.

Тази година без място в столичните самостоятелни детски ясли (СДЯ) и детски градини (ДГ) останаха 7911 деца, 1800 места по-малко бяха обявени в кампанията за прием, спрямо предходни години. Това е равностойно на закриването на приблизително двадесет детски градини, споделят те.

Места няма за 42% от кандидатстващите. Неприетите само в яслени групи през 2019-та бяха 6222, а през 2018-та – 5769, тоест проблемът се разраства с огромни темпове.

Организаторите имат предложение за решаване на проблема. Освен ударно строителство на нови сгради или преустройство на старите, ваучери за всяко дете, некласирано в общинска ясла или детска градина за посещение на алтернативно детско заведение.

Как премина първо класиране в София

Четиристотин тридесет и шест лева субсидия от общински и държавен бюджет получава всяко записано в детска ясла дете за календарен месец. Некласираното дете не само, че не получава тази субсидия, но родителите са принудени да заплащат такси на частни ясли и градини.

Разликата в разходите на семейство с класирано и семейство с некласирано дете за период от 6 учебни години /2 яслени и 4 градински/, може да достигне до 60 000 лева на дете, споделят организаторите.

Едва 1019 деца класирани на втори транш в София

А не на последно място, ще се иска и еднакъв прием – брой места във всички детски заведения по райони, за всеки набор, а не както сега децата, родени в определени години и райони, които разполагат с хиляди по-малко места шанс в “лотарията”.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com