Точката за ясла при кандидатстване в детска градина в София ще е с гратисен период, решиха на онлайн заседание на Столичния общински съвет в петък.

Съгласно приетото решение дете, което посещава или е посещавало общинска самостоятелна детска ясла или частна детска ясла, регистрирана от СРЗИ на територията на Столична община най-малко 6 месеца преди записване ще получи 1 точка при кандидатстване в детска градина, считано до 2023 г.

Без такси за детските градини в периода на затваряне

Идеята бе да има гратисен период за децата, родени през 2018 и 2019 година.

С проекта на новата Наредба се цели постигане на равнопоставеност при кандидатстване на децата в яслени групи в общинските детски градини и общинските самостоятелни детски ясли и уеднаквяване на критериите.

Родителите са на двата полюса – едните скочиха на СОС при първончалното предложение да премахнат точката, а другите твърдят, че тя е дискриминираща, защото дава предимство по критерии, който не е основополагащ.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com