детски градини в София

Общо 13 проекта за разширение на детски градини

Детски градини и училища в София ще бъдат ремонтирани с европейски средства. В пет от тях ще бъдат поставени и соларни панели. Това обяви ресорният заместник-кмет Ирина Савина по време на пресконференция в Столична община. 

Ремонти ще има в 26 детски градини и училища. Финансирането е от евопейски пари по програмата “Региони в растеж”, като ремонтните дейности в тях ще започнат след 5 юли. На покривите на пет детски градини ще бъдат монтирани

Вижте промените, които предвиждат за отсъствия на децата в детските градини

До края на годината ще бъдат открити три нови детски градини с общо 275 места в градински групи и 125 места в яслени групи. Стойността на изграждането им 7, 8 млн. лв. След класирането тази година са приети 4000 нови деца в детските градини.

В столичния район “Илинден” ще бъдат ремонтирани три училища и три детски градини, в район “Надежда” – пет училища и седем детски градини. Вижте още кои са сградите:

 • Нова детска градина за 10 групи (3 яслени и 7 градински), ж.к. „Младост 4“, район „Младост“ с капацитет 60 яслени и 175 градински, година на завършване – 2018 г.
 • Разширение за 2 групи и физкултурен салон към  ДГ № 134 (бивша ЛДГ) и енергийна ефективност на съществуващата сграда, район „Красно село“ с капацитет 50 градински, година на завършване – 2018 г.
 • Изграждане на нова сграда за 4 групи (1 яслена и 3 градински) към ДГ № 160, кв. Драгалевци, район „Витоша“, с капацитет 20 яслени и 75 градински, година на завършване – 2018 г.
 • Преустройство и адаптация на музейна сграда на Национален музей „Боянска църква“ (Старо Боянско училище) в ДГ за 2 групи, район „Витоша“, с капацитет 50 градински, година на завършване – 2018 г.
 • Изграждане на нова ДГ за 6 групи, м. „Кръстова вада“, район „Лозенец“, година на завършване – 2019 г.
 • Изграждане на нова ДГ за 8 групи, м. „Манастирски ливади – изток“, район „Триадица“, година на завършване – 2019 г.
 • Разширение за 2 групи и физкултурен салон към ДГ № 60, кв. Княжево, район „Витоша“, година на завършване – 2019 г.
 • Разширение за 2 групи, обслужващ блок и физкултурен салон към ДГ № 37, кв. Павлово, район „Витоша“, година на завършване – 2019 г.
 • Преустройство, реконструкция и надстройка на основната сграда на ДГ № 20 и изграждане на пристройка-разширение, за общо 8 групи, район „Подуяне“,  година на завършване – 2020 г.
 • Пристройка за 4 градински групи, кухненски блок и административно-учебна част към ДГ № 153, район „Илинден“, с капацитет 100 градински места, година на завършване – 2020 г.
 • Изграждане на нова сграда за 6 групи (2 нови) на ДГ № 135, на мястото на съществуваща етернитова за 4 групи, кв. Курило, район „Нови Искър“, година на завършване – 2019 г.
 • Реконструкция на съществуващата етернитова сграда за 9 групи и разширение за 2 групи и физкултурен салон на ДГ № 96, район „Искър,  година на завършване – 2019 г.
 • Реконструкция на съществуващата етернитова сграда за 4 групи и изграждане на физкултурен салон на ДГ № 124, район „Красно село“, година на завършване – 2019 г.
Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com