закон за личната помощ

НПО-та непрестранно изпращат свои позиции

Законът за лична помощ е в процес на изготвяне, но вече получава одобрение от НПО-та, които непрестанно изпращат свои позиции  по темата.

Вижте какво сподели Мая Манолова за закона:

“В петък смятам да внеса в Народното събрание законопроекта за личната помощ, който изготвих съвместно с моя екип и родители на деца с увреждания. От три седмици този законопроект е в публичното пространство, официално е предоставен на заинтересованите институции, обсъждан е от Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. Това е достатъчно време за всички, които имат отношение по темата, да се запознаят с проекта. 


Едва ли има някой в България, който да не се е трогнал от проблема на тези жени, на тези смели жени, защото изборът да гледаш едно дете с тежки увреждания, вместо да го дадеш в институция, наистина е труден. Тези жени заслужават цялата ни подкрепа като общество, цялата солидарност, цялата доброта. Това преди всичко е човешки проблем.

По време на срещата ни с всички заинтересовани страни обърнах внимание, че ползватели на лична помощ могат да бъдат всички хора с увреждания, съобразно индивидуалните им нужди, а оценката на техните потребности трябва да бъде изготвена по всеобхватна, конкретна и обективна методика. По финансови разчети на Министерството на труда и социалната политика ще са необходими допълнително 105 млн. лв. за лична помощ, като от услугата ще могат да се възползват 77 000 души със степен на увреждане над 90 процента трайно намалена работоспособност, които получават добавка за чужда помощ. В проекта на закона е разписано още, че общините, юридическите лица или териториални структури са доставчици на тази услуга. Важно е да се спре с насаждането на страхове сред хората, че добавките за чужда помощ от 90 лева са застрашени. Никой не е мислил да посяга върху тях.

Да, със сигурност има още с какво да се запознаем и промени, които да отразим. Затова до петък сутринта, 29 юни 2018 г., ще се приемат предложения за корекции по усъвършенстване на законопроекта за личната помощ, след което той ще бъде внесен в парламента”, каза тя.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com