След протеста на родителите за липсата на места в детските градини и ясли, кметът на София Йорданка Фандъкова предложи “решение” – да се отварят детски заведения на партерни етажи, да се използват по-малки терени или сгради с неправилна геометрия.

Фандъкова се загрижи за детските градини на фона на протест за липсата на места, иска да правят забавачки на партери

Но защо тази идея звучи сякаш трудна за реализиране и какви може да са спънките пред нея?

Дворно пространство

В Наредба №3 за здравните изисквания за детските градини е заложено, че урегулираният поземлен имот, в който е предвидено изграждане на детска градина, трябва да има озеленен двор, площадки за игра, устроени съгласно изискванията на Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на
площадките за игра (ДВ, бр. 10 от 2009 г.), и по възможност физкултурна площадка с твърда настилка, с препоръчителна площ 2,5 m2 на дете”.

Продължават протестите за липсата на места в детските ясли и градиниа

Ако децата в партерната детска градина са 25, то дворът за игра трябва да е 62,5 квадратни метра, а ако те са 30 – 75 квадратни метра. Ако това са партерни етажи на офис или жилищни сгради, то проектантът трябва да заложи обезопасен и обособен двор само за детската градина. А ако няма възможност за такъв, то какво ще правят децата?

Освен това урегулираният поземлен имот за детска градина, когато това е основното му предназначение, трябва да включва не повече от 30% застроена площ и не по-малко от 50% озеленени площи.

Частна или общинска партерна градина?

До момента никой от Столична община не уточни дали тези градини ще са частни или общински. Възможно е, ако те са в офис сгради, да са частни, само за служителите на офиса. Но ако те са на партерните етажи в жилищен блок, то общинска или частна градина ще бъде?

Има много неяснота около тази идея, хвърлена сякаш да замаже очите на родителите с неприети деца в детските градини в София.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com